conference table

Управление

Ние от AES вярваме, че работата с най-високи стандарти за корпоративно управление е от съществено значение за успеха на компанията.

Чрез надзор и преглед, Съветът на директорите на AES работи заедно с ръководството за изпълнение на нашата мисия– да ускорим бъдещето на енергията, заедно.

Съвет на директорите

Jay morse

Jay Morse

Председател и водещ независим директор

Gerry anderson

Gerard M. Anderson

Директор

Inderpa Bhandari (AES Board of Directors)

Inderpal S. Bhandari

Директор

d

Janet Davidson

Директор

Andrés Gluski

Andrés Gluski

Президент и главен изпълнителен директор

d

Holly Keller Koeppel

Директор

d

Julie Laulis

Директор

d

Alain Monié

Директор

d

Moisés Naim

Директор

d

Teresa Sebastian

Директор

d

Maura Shaughnessy

Директор

Комисии към Съвета

Name Compensation Financial Audit Innovation & Technology Governance
Image
Jay morse

 Jay Morse*

       
Image
image2
 Gerard M. Anderson
  Член** Член Член
Image
inderpal
 Inderpal S. Bhandari
  Член Член  
Image
Janet Davidson
 Janet Davidson

Член

 

Председател

Член
Image
Andres Gluski
 Andrés Gluski
   

Член

 
Image
Holly Keller Koeppel
 Holly Keller Koeppel
 

Председател**

Член

Член

Image
 Julie Laulis
 Julie Laulis
Член

 

Член

 
Image
Alain Monié
 Alain Monié

Председател

 

Член

Член

Image
Alain Monié
 Moisés Naím

Член

 

Член

Член

Image
 Teresa Sebastian
 Teresa Sebastian

Член

 

Член

Председател

Image
​​​​​​​ Maura Shaughnessy
 Maura Shaughnessy
 

Член**

Член

*Председател и Главен независим директор, изпълнява функциите на член по право на всяка комисия (без право на глас в тези комисии).

**Назначен за "Финансов експерт към Одитния комитет", според определението в правилата и разпоредбите на SEC.

Контакти със Съвета на AES

Съветът на директорите предоставя няколко електронни адреса, посочени по-долу, до които акционерите могат да изпращат съобщения чрез Секретаря на компанията до директорите, които не са членове на ръководството, и/или до четирите постоянни комисии към Съвета на директорите:

AES Съвет на директорите

Комисия по възнагражденията

Комисия по финансов одит

Комисия по иновации и технологии

Комисия за управление

Секретарят ще препраща на директорите всички съобщения, които по негово/нейно усмотрение са подходящи за разглеждане от директорите. Примери за съобщения, които не са подходящи за разглеждане от директорите, включват търговски покани, заявления за наемане на работа и въпроси, които нямат отношение към акционерите, към работата на Съвета или с дейността на Компанията.

Благодарим за Вашия интерес към AES.