Густаво Пимента

Изпълнителен вицепрезидент и финансов директор

Густаво е важен фактор в разработването на стратегически планове, които опростиха нашата цялостна „инвестиционна история“, когато позиционирахме AES като една от водещите компании, разработващи ВЕИ в света. Той е стратегически и финансов съветник на борда на AES и ръководи три от нашите холдингови компании. Густаво консултира широк кръг от дейности, вкл. корпоративно управление, сливания и придобивания, установяване на рамка за рисков мениджмънт, инвестиции в нови технологии, комуникация с инвеститори и предоставяне на компенсационна рамка за нашите