Партньорство за усилия за облекчаване

Ние работим като един екип с нашите служители, подизпълнители, клиенти, партньори и общности, за да реагираме на природни бедствия или катастрофи в общностите. Това включва предоставяне на ресурси, доброволчество и подкрепа на работниците на предна линия и организации преди, по време и след събитие.