Сътрудничество за достъп до сигурна, ефективна и достъпна енергия и базови услуги

Безопасността на нашите служители, подизпълнители и нашите общности е на първо място. Ние работим с нашите партньори по програми, фокусирани върху обществената безопасност, достъпа до базисни услуги, и ефективността на ресурсите.