Сътрудничество с общностите за бъдещето на енергията

 

Нашият ангажимент

Да подсилим позитивното въздействие чрез социално-икономически и екологични партньорства, които подобряват живота днес и в бъдеще. 

Partnering with communities for the future

of energy

 

Our commitment

To strengthen positive impact through socioeconomic and environmental partnerships that improve lives today and in the future. 

Boys playing in tall grass

Подсилваме позитивното въздействие чрез партньорства

 

 

Всички се нуждаем от по-устойчиви решения, за да дадем енергия на нашия живот и на света ни. Силните партньорства ни позволяват да работим заедно, за да интегрираме иновативни енергийни решения, да разработим програми със социално въздействие и да създадем дългосрочна стойност в общностите.

Сфера на внимание

Като работим заедно с нашите партньори ние разработваме специални програми за социално въздействие, които отговарят на нуждите на общностите, увеличават максимално ресурсите и доставят ползи за дълго време. Нашите програми за социално въздействие са в унисон с нашата цел да ускорим бъдещето на енергията, заедно, с Целите за устойчиво развитие на ООН и с четири сфери на фокусиране, които подобряват качеството на живот в общностите.

 

Man with bok and children

Сътрудничество за достъп до сигурна, ефективна и достъпна енергия и базови услуги

Men standing in a jungle or forest

Сътрудничество за включване в икономическия растеж

Plants in nursery

Партньорство за околната среда

Hands typing

Партньорство за усилия за облекчаване