Политика за поверителност  

 

Дата на влизане в сила: 5 септември 2023 г.

Настоящата Политика за поверителност („Политика“) описва начина, по който Корпорация AES и нейните филиали и дъщерни дружества (наричани общо „AES“ или „ние“) събират, използват, споделят и обработват по друг начин лични данни („Лични данни“), които идентифицират нашите клиенти, потенциални клиенти, дистрибутори, продавачи, крайни потребители и доставчици („Вие“), които събираме чрез нашите уебсайтове, мобилни приложения, бизнес операции и услуги (наричани общо „Услугите“).

 

Настоящата Политика не се отнася за информация, събирана от трети страни, включително чрез приложения или съдържание ( в това число реклами), които могат да бъдат свързани с Услугите или да бъдат достъпни от или чрез тях.

 

За Политиката за поверителност, отнасяща се до дейности по набиране на кадри и кандидати за работни места, моля, вижте Политика за поверителност за кандидати за работа | Кариери в Корпорация AES.

 

Моля, прочетете внимателно настоящата Политика, за да разберете нашите правила и практики по отношение на Вашите Лични данни и как ще процедираме с тях. Ако не сте съгласни с тази Политика, можете да не използвате нашите Услуги или да не предоставяте Лични данни на AES. Като осъществявате достъп до нашите Услуги или ги използвате, или предоставяте свои Лични данни на AES чрез нашите Услуги, Вие приемате, че настоящата Политика ще урежда обработката на Вашите Лични данни, освен ако няма отделен договор между Вас и AES или отделна политика за поверителност, която да урежда такива случаи на разгласяване. Настоящата Политика може да се променя понякога. Ако продължите да използвате Услугите или да разкривате Ваши Лични данни на AES чрез нашите Услуги, след като сме извършили промени, се счита, че приемате тези промени, затова, моля, проверявайте периодично настоящата Политика за актуализации.

 

За целите на Общия регламент за защита на данните („GDPR“) Корпорация AES се счита за администратор на данни.

 

Деца под 16-годишна възраст

 

Нашите Услуги не са предназначени за деца под 16-годишна възраст. Лица под 16-годишна възраст нямат право да предоставят никакви лични данни на AES. Ние не събираме съзнателно лични данни от деца под 16 години.  Ако сте на възраст под 16 години, не използвайте и не предоставяйте никаква информация в Услугите или чрез някоя от техните функции, не използвайте никоя от интерактивните функции или функциите за публични коментари на Услугите, както и не ни предоставяйте никаква информация за себе си, включително Вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес или всяко екранно или потребителско име, което може да използвате. Ако разберем, че сме събрали или получили Лични данни от дете под 16-годишна възраст без проверка за съгласие от родителите, ще изтрием такава информация. Ако считате, че може да разполагаме с информация от или за дете под 16-годишна възраст, моля да се свържете с нас, както е посочено по-долу.

 

1. Събиране на лични данни

Събираме следните категории Лични данни, дотолкова, доколкото са приложими за Вашите взаимоотношения с AES:
 

 • Основни данниИме, длъжност, компания, служебни задължения, телефонен номер, пощенски адрес, имейл адрес, данни за контакт и информация, свързана с плащания, които извършвате към AES или AES извършва към Вас.

 • Регистрационни данни:  Заявки за бюлетини, абонаменти, изтегляния, потребителски имена, пароли и информация, предоставена по време на създаване на профил, влизане и използване.

 • Данни за устройството: Компютърен адрес по интернет протокол (IP), уникален идентификатор на устройството (UDID), бисквитки и други данни, свързани с устройството и данни за използването на нашите Услуги и комуникации.

·         Данни относно маркетинг дейности: Данни за индивидуални участия в търговски изложения, дни на инвеститорите и събития с цел създаване на контакти, квалификации, асоциации, услуги, от които се интересувате, както и други предпочитания.

 

 

Събираме тази информация директно от Вас, когато ни я предоставяте, или автоматично, когато сърфирате в нашите уебсайтове и мобилни приложения във връзка с Услугите. Информацията, събирана автоматично, може да включва данни за потреблението, IP адреси и информация, събирана чрез бисквитки, уеб маяци и други технологии за проследяване.

 

2. Използване на Лични данни

Използваме горепосочените категории Лични данни за следните цели:

 

Цел на използването

Категории Лични данни

Предоставяне на услугите, които сте заявили, получаване на услуги или осъществяване на бизнес с Вас, отговор на Вашите запитвания и предоставяне на възможност на AES да се свързва с Вас.

Основни данни, регистрационни данни, данни за устройството и данни относно маркетинг дейности

Управление на Вашите профили, поддържане на нашите бизнес дейности и разрешаване на достъп за Вас до нашите частни системи. 

Основни данни, регистрационни данни и данни за устройството

Превръщане на нашите Услуги в по-персонализирани, интуитивни и лесни за използване.

Данни за устройството

Защита на сигурността и ефективното функциониране на нашите Услуги и системи за информационни технологии.

Основни данни, регистрационни данни и данни за устройството

Осигуряване на подходящ маркетинг за нашите услуги или услугите на свързаните с нас дружества или промоции, които разработваме, както и възможности, които може да са достъпни за Вас.

Основни данни, регистрационни данни, данни за устройството и данни относно маркетинг дейности

Изпълнение на нашите законови задължения и задължения за спазване на приложимото законодателство и упражняване на нашите права по закон.

Основни данни, регистрационни данни и данни за устройството

 

3. Споделяне на Лични данни

Споделяме Лични данни със следните категории получатели:

 

Свързани с нас дружества:  При необходимост споделяме Лични данни с дружествата от групата на AES за целите, описани по-горе.

 

Доставчици на услуги:  Споделяме Лични данни с доставчици на услуги, за да им позволим да изпълняват дейности от наше име и съобразно нашите инструкции, за да постигат целите, посочени по-горе, включващи маркетинг и уеб хостинг.

 

Одитори и консултанти:  Споделяме Лични данни с одитори за целите на изпълнение на функции, свързани с одита, и с консултанти за целите на предоставяне на юридически и други услуги.

 

Реорганизация на бизнеса: Споделяме Лични данни с всеки корпоративен купувач или потенциален купувач до степента, разрешена от закона, като част от сливане, придобиване, продажба на активи на компанията или преминаване на услугата към друг доставчик, както и в случай на неплатежоспособност и несъстоятелност, в които случаи Лични данни ще бъдат прехвърляни като актив на AES.

 

Задължително оповестяване на данни и законови права: Споделяме Лични данни, за да се съобразим с каквито и да било разпореждания на съда, съдебни заповеди, други видове правни процеси или други искания на държавни органи.   Споделяме също така Лични данни, за да установим или защитим нашите законови права, право на собственост или безопасност, или правата, собствеността и безопасността на други лица, както и с цел защита от правни искове.

 

Ако имате въпроси за страните, с които споделяме Лични данни, моля, свържете се с нас, както е указано по-долу.

 

4. Право на избор относно маркетинг дейности

Може да контролирате как използваме Вашите Лични данни за директен маркетинг. Ако вече не желаете да получавате маркетингови съобщения, да останете в мейл списъка, за който преди това сте се абонирали, или не желаете да получавате каквито и да е други маркетингови съобщения, по всяко време може да се откажете от получаването на такава информация.  Моля, посетете линка за отписване в съответното съобщение или се свържете с нас, както е указано по-долу.

 

5. Бисквитки

Ние използваме и позволяваме определени трети страни да използват бисквитки, уеб маяци и други подобни технологии за проследяване (наричани общо „бисквитки“) на нашия Уебсайт и мобилни приложения.


Какво представляват “бисквитките”?

Бисквитките са малки количества данни, които се съхраняват във Вашия браузър, устройство, комуникация, или на страницата, която преглеждате. Някои бисквитки се изтриват, след като затворите Вашия браузър, докато други се запазват дори след като го затворите, за да може да бъдете разпознати, когато се върнете на уебсайта. Повече информация за бисквитките и за това как работят е достъпна на www.allaboutcookies.org.
 

Как използваме “бисквитките”?

В нашите уебсайтове и мобилни приложения ние използваме бисквитки, за да предоставяме Услугите, да събираме информация за Вашето потребителско поведение, когато сърфирате в нашите уебсайтове и мобилни приложения, така че да подобрим Вашето персонализирано преживяване и да разберем потребителското поведение с цел да подобрим нашите уебсайтове и мобилни приложения.  Ние също така позволяваме и на трети страни да разполагат бисквитки на нашите уебсайтове и мобилни приложения, за да събират информация за Вашите онлайн дейности в нашите уебсайтове и мобилни приложения с течение на времето, а също и в различни уебсайтове, които посещавате.  Тази информация се използва за осигуряването на реклами, персонализирани според Вашите интереси към уеб сайтове, които посещавате, наричана още реклами въз основа на интереси, и за анализиране ефективността на тези реклами. 

 

Бисквитките на нашите уебсайтове и мобилни приложения най-общо се разделят в следните категории:

 

Абсолютно необходими бисквитки: Те са необходими за функционирането на нашите уебсайтове и мобилни приложения. Например, те включват бисквитки, които Ви позволяват да влезете в защитени зони. Това са бисквитки за сесия, които се изтриват щом затворите браузъра.

 

Аналитични бисквитки/Бисквитки на ефективността: Те ни позволяват да разпознаем и преброим броя на потребителите на нашия уебсайт и мобилни приложения и да разберем как тези потребители го разглеждат. Това спомага за подобряване на начина, по който работят нашите уебсайтове и мобилни приложения, например, като се гарантира, че потребителите лесно намират това, което търсят. Това са бисквитки за сесия, които се изтриват щом затворите браузъра. Ние използваме Google Analytics и по-долу може да видите как да управлявате използването на бисквитки от Google Analytics. 

 

Функционални бисквитки: Те подобряват функционалното представяне на нашите уебсайтове и мобилни приложения и ги правят по-удобни за използване. Например, бисквитките служат, за да Ви запомнят, че преди сте посещавали даден уебсайт и сте поискали да останете вписани. Тези бисквитки се класифицират като постоянни, защото те остават на Вашето устройство, за да ги използваме при следващо посещение на нашите уебсайтове и мобилни приложения. Може да изтриете тези бисквитки чрез настройките на Вашия браузър.

 

Целеви бисквитки: Те записват Вашето посещение на нашите уебсайтове, мобилни приложения, страниците, които сте посетили и линковете, които сте последвали, за да бъдете разпознати като предходен посетител и за да се проследи активността Ви на нашите уебсайтове и мобилни приложения, както и други уебсайтове, които посещавате. Тези бисквитки се класифицират като постоянни, защото те остават на Вашето устройство, за да ги използваме при следващо посещение на нашите уебсайтове и мобилни приложения. Може да изтриете тези бисквитки чрез настройките на Вашия браузър.


Какви са възможностите Ви, ако не искате да използвате бисквитки на компютъра си?

Можете да прегледате настройките на Вашия интернет браузър, обикновено в разделите „Помощ“ или „Интернет опции“ за да направите избора, който желаете, за определени бисквитки.  Ако деактивирате или изтриете определени бисквитки в настройките на Вашия интернет браузър, може да не успеете да получите достъп до или да използвате важни функции или характеристики на нашите уебсайтове и мобилни приложения и може да се наложи да въведете отново данните си за влизане.

 

За да научите повече за някои бисквитки, използвани за персонализирано рекламиране от трети страни, включително чрез проследяване на различни устройства, и за да направите определен избор по отношение на такива бисквитки, моля, посетете Digital Advertising AllianceNetwork Advertising InitiativeDigital Advertising Alliance-CanadaEuropean Interactive Digital Advertising Alliance или вижте в настройките на Вашето устройство. Моля, не забравяйте, че промяната на настройките в отделни уеб браузъри или рекламни мрежи не е задължително да се прехвърля към други браузъри или рекламни мрежи. В резултат на това, в зависимост от заявените от Вас откази от получаване на рекламни съобщения, е възможно от време на време да виждате нашите реклами. Вашето устройство може да включва и функция („Ограничаване на проследяването на реклами“ в iOS или „Отказ от персонализирани реклами“ в Android), която Ви позволява да се откажете от използването на определена информация, събрана чрез приложения, за целите на поведенческата реклама.

 

Анализи

Нашите уебсайтове и мобилни приложения използват инструменти за анализ на трети страни (напр. Google Analytics), за да събират и обработват данни за Вашето използване на уебсайтовете и мобилните приложения, включително кога ги посещавате, URL адресите на уебсайтовете, които посещавате, преди да посетите нашите уебсайтове и мобилни приложения, и кога посещавате тези уебсайтове, както и IP адресите, присвоени на устройствата, от които извършвате достъп до интернет.Нашите доставчици на аналитични услуги могат да поставят и четат бисквитки, за да събират тези данни, а Вашият уеб браузър автоматично ще изпраща данните, събирани от тези бисквитки, на нашите доставчици на аналитични услуги. Нашите доставчици на аналитични услуги използват тези данни, за да ни предоставят отчети, които ще използваме за подобряване на структурата и съдържанието на нашите уебсайтове и мобилни приложения.

 

За повече информация относно начина, по който Google използва тези данни, посетете Политика за поверителност на Google и страницата на Google за това Как Google използва данни, когато използвате сайтовете или приложенията на нашите партньори. За да избегнете използването на тези данни от Google Analytics, следвайте инструкциите, за да изтеглите и инсталирате Добавката за браузър за отказ от Google Analytics за всеки браузър, който използвате. Използването на добавката за браузър за отказ от Google Analytics няма да ни попречи да използваме други инструменти за анализ и няма да попречи на изпращането на данни към самите Услуги или към Google. За повече информация относно начина, по който Google Analytics използва бисквитки за измерване на взаимодействието с потребителите на уебсайтове, посетете Използване на бисквитките на Google Analytics при Услугите. Можете да деактивирате бисквитките, както е обяснено по-долу, но това може да се отрази на Вашето използване и удовлетворение от Услугите.

 

Рекламиране.

Понякога нашите уебсайтове и мобилни приложения могат да използват или да участват в рекламни мрежи и свързани рекламни услуги, които се управляват и предоставят от рекламни сървъри на трети страни, рекламни агенции, търговци на технологии и компании за проучвания, включително, без ограничение, Google Ads. Тези услуги събират информация за Вашите посещения и взаимодействия с нашите уебсайтове и мобилни приложения и други уебсайтове и използват тази информация за насочване на реклами за стоки и услуги и за показване на тези реклами на други уебсайтове. Събраната информация може да бъде свързана с Вашата лична информация. Рекламните мрежи често събират данни за потребителите, които разглеждат реклами, за да направят предположения за интересите и предпочитанията на потребителите, което позволява на техните компютри да изпращат реклами, пряко насочени към конкретните интереси на потребителите. Тази практика често се определя като „онлайн поведенческа реклама“. Така например рекламна мрежа на трета страна може да събира данни за вида на използвания от Вас уеб браузър, вида на използваната от Вас компютърна операционна система, името на домейна на посетения от Вас уебсайт, дали посещавате определени страници на нашите уебсайтове и мобилни приложения и други уебсайтове, местоположението на Вашия доставчик на интернет услуги, датата и часа на посещение на даден уебсайт и други взаимодействия между Вас и определен уебсайт.

 

На нашите уебсайтове и мобилни приложения ние използваме рекламни функции на Google Ads и Google Analytics, които използваме за целите, посочени в настоящата Политика за поверителност. С помощта на Google Ads. Google използва Вашите търсения в интернет, бисквитки и подобни идентификатори (напр. пикселни маркери), за да събира информация за Вашите посещения на нашите уебсайтове и мобилни приложения и за Вашето взаимодействие с нашите продукти и услуги, с цел генериране на целеви реклами за Вас на други уебсайтове, които посещавате в интернет. Също така можем да разрешим и използваме рекламни функции на Google Analytics в Услугите. За да се откажете от ретаргетинг рекламите, предоставяни чрез Google, да персонализирате Вашите предпочитания за реклами или да ограничите събирането или използването на тази информация от Google, посетете Център за безопасност на Google и Настройки за рекламите в Google и следвайте Инструкции за отказ от персонализирани реклами в Google. Отказването от реклами няма да повлияе на използването на нашите уебсайтове и мобилни приложения.

 

6. Сигурност на данните

Ние поддържаме технически и организационни мерки за защита на Личните данни от загуба, неоторизиран достъп, злоупотреба, промяна, разкриване или неволно унищожаване.  Въпреки това нито една от мерките за сигурност не дава гаранция, че няма да бъде компрометирана.  Вие също имате важна роля в защитата на Вашите Лични данни.  Не трябва да споделяте потребителското си име и парола с никого и не трябва да използвате повторно пароли в повече от един уебсайт.

 

За съжаление, предаването на информация по интернет не е напълно безопасно. Въпреки че правим всичко възможно, за да защитим Вашите лични данни, не можем да гарантираме безопасността на Вашите лични данни, предавани към нашите уебсайтове и мобилни приложения или други системи на AES, използвани във връзка с Услугите.  Всяко предаване на Лични данни е на Ваш собствен риск. Ние не носим отговорност за заобикаляне на каквито и да било настройки за поверителност или мерки за сигурност, съдържащи се в нашите уебсайтове и мобилни приложения и други системи на AES, използвани във връзка с Услугите.

 

7. Трансгранично прехвърляне на данни

Прехвърляме Лични данни в различни юрисдикции, когато това е необходимо за целите, описани по-горе, включително в юрисдикции, които може да не осигуряват същото ниво на защита на данните като Вашата държава.  Осигуряваме подходяща защита при трансгранично прехвърляне на данни, както се изисква от закона за международно прехвърляне на данни.  По отношение на предаването на данни с произход от Европейското икономическо пространство („ЕИП“) прилагаме стандартни договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия, и други подходящи решения за регулиране на трансграничното прехвърляне на данни, както е предвидено в приложимото законодателство.  Когато е предвидено в приложимото законодателство, може да поискате копие за подходящите механизми, които сме въвели, като се свържете с нас, както е описано по-долу.

 

8. Уведомление до потребителите в щата Калифорния

Ако живеете в Калифорния, законодателството на щата Калифорния изисква от нас да Ви предоставим допълнителна информация за това как използваме и разкриваме Вашата информация и може да имате допълнителни права по отношение на това как използваме Вашата информация. По-долу сме включили тази специфична за Калифорния информация.

 

 • Лична информация за Калифорния. В съответствие с раздела „Събиране на Лични данни“ по-горе, ние събираме определени категории и специфични видове информация за физически лица, които се считат за „Лична информация“ в щата Калифорния („Лична информация за Калифорния“).  По-конкретно, ние можем да събираме следните видове Лична информация за Калифорния:

  • Идентификатори:  име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, възраст, дата на раждане, потребителско име и парола за нашите уебсайтове, IP адрес;

  • Търговска информация: закупени, получени или разглеждани услуги, история на други покупки или потребление, или тенденции на закупуване, информация за плащания, история на транзакциите;

  • Професионална или свързана със трудовата заетост информация; и

  • Информация за дейността в интернет или друга електронна мрежа: информация за компютъра и информация за връзката, статистически данни за прегледите на страниците, трафика към и от уебсайтовете, данни за реклами и друга стандартна информация за уеблогове.

 

 • Чувствителна Лична информация за Калифорния. Събираме и използване следните категории чувствителна лична информация, както е определена по законодателството на Калифорния:

  • Номер на социалната осигуровка, свидетелството за управление на МПС, щатска лична карта или номер на паспорта.

 • Събираме и използваме Вашата чувствителна лична информация за изпълнение на споразумение с Вас или за предоставяне на услуги и/или продукти, заявени от Вас, и както логично се очаква в контекста на такова изпълнение.

 

 • Продажба и споделяне на Лична информация за Калифорния. Ние не продаваме Вашата лична информация, тъй като терминът „продажба“ обикновено се разбира като необходимост от размяна срещу пари. Въпреки това, моля, обърнете внимание, че използването на рекламни и аналитични бисквитки на нашите уебсайтове може да се счита за „продажба“/ „споделяне за целите на кръстосана поведенческа реклама“ на лична информация, тъй като тези термини се определят съгласно приложимото законодателство и включват както парично, така и друго възнаграждение. За да бъдем възможно най-прозрачни с Вас, считаме тези случаи на използване за „продажба“ или „споделяне“ и ще спазваме ограниченията за „продажба“ или „споделяне“ на тази информация, доколкото това е технологично възможно. През предходните 12 месеца сме „продавали“ и „споделяли“ за целите на кръстосаната поведенческа реклама информация от интернет или друга информация за активността в електронната мрежа на получатели на информация от интернет бисквитки, които могат да включват наши партньори в областта на рекламата и маркетинга и доставчици на услуги за анализ на данни. Ние „продаваме“ или „споделяме“ Вашата лична информация за целите, посочени в разделите Използване на лични данни, Споделяне на лични данни и Бисквитки от настоящата Политика за поверителност.

 

 • Източници. Събираме определени категории Лична информация за Калифорния от Вас и от други трети страни, както е описано в раздела „Събиране на Лични данни“ по-горе. Категориите трети страни, от които събираме Лична информация за Калифорния, включват:

  • Трети страни партньори и доставчици на услуги;

  • Приложения на трети страни (включително блогове, чат-стаи или центрове за поддръжка);

  • Рекламни мрежи; и

  • Други дружества или организации, като например фирми за пазарни проучвания или агрегатори на данни.

 

 • Цели. Събираме Личната информация за Калифорния за бизнес и търговски цели, описани в раздела „Използване на Лични данни“ по-горе.  Ние също така споделяме и/или разкриваме Вашите Лични данни за Калифорния, както следва:

·         Споделяне на Вашата Лична информация за Калифорния за бизнес цели: Както е описано по-горе в раздел „Споделяне на Лични данни“, ние можем да споделяме следните категории Ваша Лична информация за Калифорния с партньори от трети страни, публични или държавни органи и бъдещи бизнес партньори за нашите бизнес цели:

o    Идентификатори;

o    Търговска информация;

o    Професионална или свързана със трудовата заетост информация; и

o    Дейност в интернет или друга електронна мрежа.

Както е описано по-горе, примерите за търговски цели включват изпълнение на услуги, вътрешни операции, предотвратяване на измами и други вреди и спазване на законодателството. Категориите трети страни, с които можем да споделяме горепосочената информация, включват, без ограничение:

o    Нашите филиали, дъщерни дружества и свързани организации;

o    Вашият работодател или компанията или организацията, която представлявате;

o    Корпоративни организации, с които можем да се обединим или да се реорганизираме (например в случай на сливане, придобиване или продажба на активи);

o    Доставчици на услуги от трети страни, включително, без да се ограничават до, обработващи плащания и банки, доставчици на услуги за анализ на данни и реклама, доставчици на услуги за предотвратяване на измами, доставчици на услуги за съхранение в облак, доставчици на ИТ услуги и партньори за доставка; и

o    Правоприлагащи органи и държавни регулатори.

 

 • Сигнали „Не проследявай“. Някои интернет браузъри могат да предоставят възможността за автоматично изпращане на сигнали „Не проследявай“ (DNT). Поради конфигурацията на интернет и факта, че не всички браузъри поддържат сигнали DNT, засега не реагираме на сигналите DNT на браузърите.

 

 • Права на потребителите в щата Калифорния. Законодателството на Калифорния може да ви предостави определени права - при спазване на всички приложими ограничения, изключения или облекчения - по отношение на събирането и използването на Вашата лична информация. Тези права могат да включват, доколкото е приложимо и доколкото са предоставени съгласно действащото законодателство на Калифорния:

  • Правото да поискате разкриване на: (1) каква лична информация е била събрана; (2) категориите източници, от които е била събрана личната информация; (3) бизнес или търговската цел за събиране или продажба на лична информация; (4) категориите трети страни, с които споделяме лична информация; и (5) конкретните части от личната информация, която сме събрали за вас (напр. преносимост на данните);

  • Правото да поискате изтриване на Вашата лична информация, която сме събрали;

  • Правото да поискате коригиране на Вашата лична информация, която сме събрали;

  • Правото на отказ от целенасочена реклама и споделяне на лична информация, която се споделя за целите на кръстосаната поведенческа реклама;

o    Правото да се откажете от продажбата на Вашата лична информация; и

  • Правото да не бъдете дискриминирани поради упражняването на Вашите права съгласно действащото законодателство. Не допускаме дискриминация спрямо потребителите за упражняване на правата, предоставени им съгласно действащото законодателство.

Горепосочените права могат да бъдат упражнявани от Вас само когато действащото законодателство Ви предоставя упражняваното право и когато не се прилага никакво изключение или облекчение съгласно действащото законодателство. Също така може да имате регистриран агент (само ако това е разрешено от действащото законодателство), когото да упълномощите да действа от Ваше име. Ако сте възложили на регистриран агент да действа от Ваше име, имаме право да удостоверим пълномощията на този агент. За да упражнявате тук описаните права (само доколкото е приложимо), можете да ни изпратите подлежаща на проверка заявка чрез начините, посочени в раздела „Упражняване на Вашите права в Калифорния“ по-долу.

 • Упражняване на правата на потребителите в щата Калифорния. Ако желаете да заявите упражняването на други свои права, както е описано по-горе, по отношение на Вашата лична информация за Калифорния, ние няма да Ви дискриминираме, като Ви предлагаме различни цени или услуги, или като Ви предоставяме различно ниво или качество на услугите, единствено въз основа на тази заявка. За да подадете заявка съгласно Вашите права по силата на законодателството на Калифорния, можете да ни изпратите подлежаща на проверка заявка:

  • На телефон: +1-703-522-1315

  • Като ни посетите на: 4300 Wilson Blvd., Arlington, VA 22203 

Само Вие или регистриран агент (когато и само ако е разрешено съгласно действащото законодателство), когото сте упълномощили да действа от Ваше име, може(те) да подаде(те) подлежаща на проверка заявка от потребителя, свързана с Вашата лична информация. Ако сте възложили на регистриран агент да действа от Ваше име, имаме право да удостоверим пълномощията на този агент. Без да се ограничава предходното, подлежащата на проверка заявка от потребителя трябва да:

  • Предоставя достатъчна информация, която ни позволява да потвърдим в разумна степен, че Вие сте лицето, за което сме събрали лична информация, или негов упълномощен представител.

  • Описва Вашето искане с достатъчно подробности, които да ни позволят правилно да го разберем, оценим и да му отговорим.

Не можем да отговорим на Вашата заявка или да Ви предоставим лична информация, ако нямаме възможност да проверим Вашата самоличност или Вашите правомощия да подадете заявката и да потвърдим, че личната информация се отнася до Вас.  Подаването на подлежаща на проверка заявка от потребител не изисква да си създадете профил при нас.  Ще използваме лична информация, предоставена в подлежаща на проверка заявка от потребител, само за да проверим самоличността на подателя на заявката или правомощието му да я подаде. Ще отговорим на Вашата заявка в рамките на приложимите срокове, изисквани съгласно действащото законодателство.

Освен това жителите на Калифорния могат да се откажат от продажбата или споделянето на тяхната лична информация за целите на кръстосаната поведенческа реклама, като изпратят сигнал с желание за отказ от Глобалния контрол на поверителността (GPC) от разширенията и браузърите, които поддържат сигнала. За да разгледате разширенията и браузърите, които поддържат сигнала GPC, посетете: https://globalprivacycontrol.org/

 

9. Права на субектите на данни - GDPR

Доколкото GDPR се прилага спрямо Вас, Вие имате следните права по отношение на обработката на Вашите Лични данни от наша страна:

 

Право на достъп, коригиране и изтриване на Вашите лични данни: AES ще използва разумни мерки, за да гарантира, че всички лични данни са точни и актуални. Също така поемате отговорността да гарантирате, че промените в личните данни (например промяна на адреса, банковата сметка и т.н.) се съобщават на AES, за да можем да гарантираме, че Вашите лични данни са актуални.

 

Имате право да поискате достъп до всички Ваши лични данни, които AES може да съхранява, и да поискате коригиране на всички неточни лични данни, отнасящи се до Вас. Освен това имате правото да поискате изтриване на Личните данни, които съхраняваме за Вас.

 

Право да оттеглите своето съгласие: В случай че Вашите лични данни се обработват въз основа на Вашето съгласие, имате право да оттеглите съгласието си по всяко време с бъдещо действие.

 

Преносимост на данните: Доколкото използваме Вашите Лични данни въз основа на съгласие за изпълнението на договор и тези Лични данни се обработват с автоматични средства, имате право да получите всички такива Лични данни, които сте предоставили на AES, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и да поискате от нас да ги предадем на друг администратор на данни, когато това е технически осъществимо.

 

Право на ограничаване на използването на личните данни и право на възражение: Имате правото да ограничите използването на Вашите Лични данни, когато: (i) оспорвате точността на Личните данни; (ii) използването е незаконосъобразно, но не желаете да изтрием Личните данни; (iii) вече не се нуждаем от Личните данни за съответните цели, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или (iv) сте възразили срещу използването на Лични данни от наша страна, обосновано със законните ни интереси, в очакване на проверка дали AES наистина има убедителни доводи да продължи използването на съответните Лични данни.

 

Подаване на жалба: Също така имате правото да подадете жалба до надзорен орган, по-конкретно в държавата, в която пребивавате, ако считате, че събирането и използването на вашите Лични данни нарушава настоящата Политика или действащото законодателство.

 

10. Друга информация

(i) Какво е правното основание за обработване?

Някои юрисдикции изискват да се предостави обяснение относно правното основание за събиране и обработване на Лични данни.  Имаме няколко различни правни основания, въз основа на които събираме и обработваме Лични данни, включително: (а) необходимост за извършване на транзакция (например, за да предоставим заявените от Вас услуги); (б) необходимост за спазване на правно задължение (например, когато използваме Лични данни за водене на отчетност, за да обосновем данъчни задължения); (в) съгласие (когато сте предоставили съгласието си, когато такова е необходимо, съгласно приложимото законодателство); и (г) необходимо за легитимни интереси (например, когато действаме, за да поддържаме бизнеса си изобщо, включително поддържане на безопасността и сигурността на нашите уебсайтове и мобилни приложения).

 

(ii) Какви са последиците от непредоставянето на Лични данни?

Не е необходимо да предоставяте всички Лични данни, посочени в настоящата Политика, за да използвате нашите уебсайтове или мобилни приложения или да взаимодействате с нас офлайн, но някои функции няма да бъдат достъпни, ако не предоставите определени Лични данни. Ако не предоставите определени Лични данни, може да не сме в състояние да отговорим на Ваше искане, да извършим транзакция с Вас или да Ви предоставим маркетинг, който смятаме, че би бил ценен за Вас.

 

(iii) Участваме ли в автоматизирано вземане на решения без човешка намеса?

Ние не използваме автоматизирано вземане на решения без човешка намеса, включително профилиране, по начин, който поражда правни последици за Вас или Ви засяга сериозно по друг начин.

 

(iv) Нашите сайтове и мобилни приложения зачитат ли сигналите "Не проследявай" ("DNT"), изпратени чрез браузъри?

Предвид различните практики на организациите, които предлагат браузъри, и липсата на стандарт на пазара, в момента не реагираме на сигнали DNT.

 

(v) Колко дълго съхраняваме Лични данни?

Обикновено съхраняваме Лични данни за не повече от периода, необходим за изпълнение на целите, описани в настоящата Политика, и съобразно необходимото за справяне с данъчни и корпоративни изисквания, изисквания за нормативно съответствие, съдебни спорове и други права и задължения по закон.

 

(vi) Уебсайтовете на трети страни регулират ли се от настоящата Политика за поверителност и бисквитки?

Нашите уебсайтове и мобилни приложения могат да съдържат връзки и препратки към други уебсайтове, администрирани от несвързани с нас трети страни.  Настоящата Политика не се прилага за такива уебсайтове на трети страни.  Когато кликнете върху хипервръзка, за да посетите уебсайт на трета страна, ще бъдете обект на практиките за поверителност на този уебсайт. Препоръчваме Ви да се запознаете с практиките за поверителност и сигурност на свързаните уебсайтове на трети страни, преди да предоставите каквито и да било Лични данни на този уебсайт.

 

Ние сме активни в социалните медии, включително Facebook, YouTube, Twitter, Glassdoor и LinkedIn („Социални медии“).  Нашите уебсайтове и мобилни приложения Ви позволяват да се свързвате и да споделяте данни със Социални медии.  Всичко, което публикувате в Социалните медии, е публична информация и няма да бъде третирано като поверително.  Можем да публикуваме (или да препубликуваме) на нашите уебсайтове и мобилни приложения и на нашите страници в Социалните медии всички коментари или съдържание, което публикувате на нашите страници в Социалните медии.  Използването от Ваша страна на Социалните медии се урежда от политиките за поверителност и условията на третите страни, които притежават и управляват тези уебсайтове, а не от настоящата Политика.    

 

(vii) Как AES се справя с въпросите, свързани с поверителността на служителите и изпълнителите?

Личните данни за нашите служители, изпълнители и други временни работници на AES се разглеждат в съответствие с вътрешните политики и процедури на компанията и са извън обхвата на настоящата Политика.

 

(viii) Има ли вградено съдържание в Услугите?

Нашите уебсайтове и мобилни приложения включват съдържание, включително канали за информация, скриптове, вградени в техния код, и видимо съдържание (напр. видеоклипове), предоставено от трети страни. В някои случаи тези трети страни събират данни за това как взаимодействате с тяхното съдържание. Например, Google Maps или YouTube.

 

11. Свържете се с нас

Ако имате въпроси или коментари относно тази Политика за поверителност и бисквитки или нашите практики за поверителност, моля, свържете се с нас на адрес:

Privacy Office

4300 Wilson Blvd.

11th Floor

Arlington, VA 22203

dataprotectionofficer@aes.com