Послание от изпълнителния директор

В AES устойчивостта е основна както за нашата стратегия, така и за нашата култура
 

Андрес Глуски

Президент и главен изпълнителен директор

В AES устойчивостта е основна както за нашата стратегия, така и за нашата култура. Работейки с нашите общности, партньори и клиенти, ние трансформирахме нашата компания, за да бъде лидер в нисковъглеродни енергийни решения. Ние се ангажираме да подобрим своя въглероден отпечатък както в краткосрочен, така и в дългосрочен план и водим иновациите на новите технологии, които дават възможност и на другите.

AES беше една от първите компании, които доброволно помогнаха за намаляване на парниковите газове в атмосферата, започвайки с проекти за компенсиране на въглерод и повторно залесяване в края на 80-те години. Днесние продължаваме традицията да работим активно с всички наши заинтересовани страни, за да подобрим живота на хората по отговорен, чист и устойчив начин.

For the planet

Ускоряване на чистия растеж и иновации в това, което правим
   

Growth in renewables and energy storage is core to AES’ strategy.

Coastline

For our people

иновации в това, което правим Обединяване на нашите служители за постигане на по-големи резултати

Our people are passionate about meeting the world’s current and future energy needs.

adult reading with child

For our communities

Партньорство с общности за бъдещето на енергетиката

We commit to strengthening positive impact through socioeconomic and environmental partnerships that improve lives today and in the future.

children

 

Нашитецелизаустойчивост

coal icon

2025 г.
Намерението ни е да сме премахнали въглищата от нашето портфолио*

aes-leaf

2030 г.
Въглеродният интензитет на портфолиото ни за производство на електроенергия да е в съответствие с намерението за ограничаване на глобалното затопляне доста под 2 градуса по Целзий

timeline gesture

2040 г.
Нулеви нетни въглеродни емисии при продажбите на електроенергия**

co2

2050 г.
Нулеви нетни въглеродни емисии за цялото ни бизнес портфолио**

*Чрез продажба на активи, преобразуване на горивото и извеждане от експлоатация, като в същото време запазим надеждността и достъпността и след получаване на необходимите одобрения

**Действията предполагат нови политики, които улесняват прехода към нискоемисионни енергийни системи, като поставянето на цена на въглеродните емисии. За 2040 г. включват Обхват 1 и 2 на емисии, а за 2050 г. – Обхват 3.