man fixing telephone wire

 

Управление на безопасността

Нашата система за управление на безопасността е изградена по модела на системата за управление на здравето и безопасността на труда OHSAS 18001. Тя обхваща функционални елементи в областите лидерство, структура и процеси и действия и осигурява последователна рамка за нашите очаквания относно управлението на безопасността. През 2019 г. приблизително 62 процента от нашите локации са избрали да сертифицират официално своите системи за управление на безопасността  към международния стандарт OHSAS 18001 / ISOS 45001.

Нашата система за управление на безопасността (SMS) изисква всеки бизнес да:
  • Установи и поддържа процедури за идентифициране и намаляване на рисковете за здравето и безопасността;
  • Да разполага с последователни глобални методи за управление на трудовата медицина;
  • да прилага нашата политика за водене на целия бизнес по отговорен начин, без контролируеми опасности;
  • Да зачита здравето и безопасността на всички служители, изпълнители, клиенти, доставчици на AES, както и съседи в общността на бизнесите на AES;
  • Да спазва всички приложими закони и разпоредби за здравето и безопасността на страните, в които работи нашият бизнес; и
  • Да постига визията на AES да бъде признат световен лидер за прогресивни и най-добри в класа си практики за здраве и безопасност.

В основата на нашата система за управление на безопасността (SMS) са убежденията и принципите за безопасност, които установихме, за да засилим значението на безопасността.

Отчитане на ефективността на безопасността

Вярваме, че всички трудови злополуки са предотвратими. Ето защо създадохме няколко програми, насочени към проактивни практики за безопасност. Нашата система за докладване за инциденти, свързани с безопасността, е основана на изискванията за докладване на Американската агенция за безопасни и здравословни условия на труд (OSHA) (29 CFR 1904) и проследяването на проактивни и реактивни показатели за безопасност.

Някои от нашите проактивни показатели за безопасност включват ефективност на безопасното придвижване, идентифициране на опасно поведение и условия, инциденти с благоприятен изход, и напредък по плановете за действие за безопасност. Тези показатели имат за цел да предотвратят инциденти и злополуки.

Реактивните показатели се считат за възможности за подобрение и включват инциденти, които изискват оказване на първа помощ, документирани инциденти за целите на Американската агенция за безопасност и здраве, трудови злополуки с временна нетрудоспособност (LTI) и фатални инциденти, свързани с работата.

  • Научете повече за нашите постижения в областта на безопасността, като посетите секция Награди и признания.
  • Прочетете повече за нашите показатели за безопасност и показатели в нашия доклад за устойчивост.

 

България