Ускоряваме бъдещето на енергията, заедно.

Корпорацията AES (NYSE: AES) ускорява бъдещето на енергията, като предоставя зелени и интелигентни енергийни решения заедно със своите заинтересовани партньори, за да подобри живота. Разнородната работна сила на компанията е ангажирана с непрекъснати иновации и оперативно съвършенство като си сътрудничи с клиентите при стратегически енергийни преходи и същевременно отговаря на техните сегашни енергийни потребности.
 

$

At close

(Market Cap)

The AES Corporation (AES)

NYSE - NYSE delayed price.

Currency in USD

sdf

Призната за най-етичната компания в света
от Ethisphere Institute (за 10-та година)

GLOBAL X LOCAL

Ние си сътрудничим в нашите общности, за да създаваме устойчиво бъдеще, което е от полза за обществото, икономиката и околната среда.

Резюме на финансовия отчет

Events & presentations

Нашият основен приоритет е да управляваме дългосрочната ни стратегия и растеж.

ag

Инвестиционни ресурси

Ние разбираме, че достъпът до информация е от решаващо значение за вземането на информирани инвестиционни решения. Ето някои ресурси, които могат да ви бъдат полезни: