Работим като че ли живеем в нашите местни общности, защото наистина го правим

Нашите общности зависят от нас да доставяме безопасна, надеждна енергия, но също така искаме да бъдем добър съсед. Нашите служители живеят и работят в нашите местни общности и гарантират, че работим заедно за реализиране на устойчиво социално, икономическо и екологично бъдеще. Ние си партнираме с фермери, болници, университети, градове, младежки програми и други, за да гарантираме, че нашите общности могат да имат по-щастливо и здраво бъдеще, което оживява пред очите им. Защото в крайна сметка ние искаме да предизвикаме положително и дълготрайно въздействие в общностите.

 

Вижте отпечатъкът, който оставяме заедно с нашите общности.