Nhảy đến nội dung
 • Các sản phẩm Các sản phẩm Các sản phẩm
 • Sự bền vững Sự bền vững Sự bền vững
 • Nghề nghiệp Nghề nghiệp Nghề nghiệp
 • Nhà đầu tư Nhà đầu tư Nhà đầu tư
 • Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES
 • My AES
  Choose your location
  VI
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador India Indiana México Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Tìm kiếm
  Search AES

  Tin tức

  Ship passing through a canal Tin tức

  July 28, 2021

  Bloomberg

  PODCAST: AES President and CEO Andrés Gluski on the transition to netzero.

  July 11, 2021

  El Mercurio (PDF, Spanish)

  AES President and CEO Andrés Gluski on the withdrawal of its coal power plants in Chile: "It seems reasonable to speed up these decisions to 2030."

  June 7, 2021

  Energy Storage News

  Battery storage as peaking capacity: How Alamitos changed the game for California

   

  May 30, 2021

  CNBC

  The energy storage business is expanding

  May 4, 2021

  Edison Electric Institute

  AES signs agreement for unique solar-hydro facility

  May 4, 2021

  Bloomberg

  Google advances green goal with AES deal for carbon-free power

  April 20, 2021

  Ecoppia

  Ecoppia’s advanced robotic technology now powers automated solar panel cleaning at AES California site

   

  April 19,  2021

  Media Advisory

  AES accelerates Holy Cross Energy’s 100 percent renewable energy goal with two solar-plus-storage projects in Colorado

  April 1, 2021

  Media Advisory

  AES advances a 215-megawatt portfolio of community solar energy projects across New York, Massachusetts, and Illinois by securing a $301 million debt facility

   

  November 11, 2020

  Yahoo Finance

  AES CEO sees an acceleration of the adoption of renewables

   

  September 21, 2020

  Daily Energy Insider

  AES Ohio (Dayton Power & Light) to build smart operations center in Ohio

   

  September 18, 2020

  Bloomberg

  Solving California’s power crisis is both simple and unpopular

   

  Back to top Các sản phẩm
 • Dịch vụ của chúng tôi
 • Hồ sơ của bạn
 • Sự bền vững
 • Tăng trưởng sạch & Đổi mới sáng tạo
 • Nhân viên của chúng tôi
 • Hợp tác phát triển cộng đồng
 • Nguồn lực bền vững
 • Nghề nghiệp
 • Người của chúng tôi
 • Tìm việc làm
 • Đối với báo chí
 • Thông cáo báo chí
 • Tin tức và sự kiện
 • Truyền thông
 • Bản trình bày và webcast
 • Nhà đầu tư
 • Tin tức và sự kiện
 • Báo cáo và hồ sơ
 • Thông tin chứng khoán
 • Tài nguyên của nhà đầu tư
 • Quản trị
 • Đối với các đối tác
 • Quan hệ đối tác
 • Chủ đất
 • Các nhà cung cấp
 • Về chúng tôi
 • Lịch sử của chúng tôi
 • Sự lãnh đạo của chúng tôi
 • Toàn cầu & từng vùng
 • Liên hệ với chúng tôi
 • Địa điểm văn phòng
 • Nội quy và Tuân thủ
 • Política de privacidad y cookies
 • Jump back to top