Tìm kiếm việc làm theo vị trí

Chúng tôi coi trọng dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư của bạn. Xem quy định về quyền riêng tư của ứng viên khi nộp hồ sơ

AES là Nhà tuyển dụng Không phân biệt đối xử, cam kết xây dựng sức mạnh và mang lại sự bền vững lâu dài thông qua sự đa dạng và hòa nhập. Tôn trọng mọi nguồn gốc xuất xứ, sự khác biệt và quan điểm cho phép chúng tôi cải thiện cuộc sống của nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp, nhà thầu và cộng đồng nơi chúng tôi sống và làm việc. Tất cả các ứng viên đủ tiêu chuẩn sẽ được xem xét tuyển dụng mà không phân biệt giới tính, xu hướng tình dục, nhận dạng giới tính và/hoặc biểu hiện giới tính, chủng tộc, nguồn gốc quốc gia, dân tộc, tuổi tác, tôn giáo, tình trạng hôn nhân, khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần, mang thai, sinh con, hoặc tình trạng y tế liên quan, tình trạng quân nhân hoặc cựu chiến binh, hoặc bất kỳ đặc điểm nào khác được bảo vệ theo luật hiện hành.