Đạt được lợi ích theo quy mô thông qua việc chia sẻ các ứng dụng và nền tảng

Với việc tạo ra các giải pháp năng lượng sạch có thể dễ dàng được nhân rộng phục vụ cho AES và các công ty khác trong ngành, chúng tôi có thể cùng nhau thúc đẩy  tương lai ngành năng lượng. Thông qua hệ sinh thái dễ dàng được nhân rộng này, chúng tôi tận dụng được các nền tảng và công nghệ đã được chia sẻ,  phối hợp với đối tác và phát triển các dòng sản phẩm mới để giúp bạn tiếp cận được nhiều hơn với năng lượng bền vững và tạo ra tác động lớn nhất cho doanh nghiệp của bạn.

 

Hãy cùng tham gia hệ sinh thái này để thực hiện các mục tiêu kinh doanh của bạn. 

Battery storage containers in front of power station

Thay đổi cách chúng ta sử dụng điện năng trên thế giới.

CEN indiana header

Đem đến những trải nghiệm về năng lượng cho khách hàng và thúc đẩy các khách hàng cá nhân hành động.

tech - aerial view of solar panels

Hoàn toàn phát minh lại năng lượng mặt trời.

Kết nối với tương lai năng lượng của bạn