Năng lượng phi carbon 24/7

Ranh giới tiếp theo theo trong việc xây dựng một tương lai bền vững là đảm bảo rằng năng lượng phi carbon sẽ là nguồn năng lượng chính cho sản xuất tại bất kỳ thời điểm và địa điểm cần đến năng lượng — 100% năng lượng phi carbon, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Đây được gọi là năng lượng phi carbon 24/7..

AES hiện đang cung cấp nguồn năng lượng phi carbon 24/7 này cho Google.

Hãy tìm hiểu về giải pháp năng lượng phi carbon 24/7 đầu tiên.

Ý nghĩa của việc trở thành một nhà lãnh đạo năng lượng sạchlà liên tục phát triển.

Image
VIET_Carbon

 

Năng lượng phi carbon 24/7 tập trung vào việc tiêu thụ năng lượng sạch liên tục cả ngày lẫn đêmvà trên từng lưới điện ở khu vực có tiêu thụ điện.

world

Cách thức hoạt động của năng lượng phi carbon 24/7

Tiêu chuẩn hàng đầu mới về năng lượng phi carbon 24/7 tập trung vào việc mua năng lượng sạch liên tục cả ngày lẫn đêm và trên từng lưới điện nơi tiêu thụ điện. Bằng cách này, nhu cầu được đáp ứng hàng giờ với năng lượng tái tạo và hệ thống dự trữ năng lượng, được thiết kế riêng để đáp ứng nhu cầu năng lượng riêng của khách hàng.

solar panel

Một tương lai không carbon trong tầm tay cùng với AES.