Tarun Khanna

Tarun Khanna

Giám đốc

Tarun Khanna là một Giám đốc của AES từ tháng 4 năm 2009 và phục vụ trong Ủy ban Quản trị, Ủy ban Kiểm toán Tài chính và là Chủ tịch Ủy ban Đổi mới và Công nghệ của Hội đồng quản trị.

Tiến sĩ Khanna là Giáo sư của quỹ Jorge Paulo Lemann tại Trường Kinh doanh Harvard, tham gia giảng dạy vào năm 1993. Ông mang đến kiến thức chuyên môn đáng kể về kinh doanh toàn cầu, thị trường mới nổi và chiến lược công ty cho Hội đồng quản trị. Công trình học thuật của Tiến sĩ Khanna đã được xuất bản trên nhiều tạp chí kinh tế, quản lý và chính sách đối ngoại, đồng thời xuất bản cuốn sách Billions of the Entrepreneurs: How China and India are Reshaping Its Futures and Yours, một cuốn sách tập trung vào các động lực thúc đẩy tinh thần kinh doanh ở châu Á. Ông cũng là đồng tác giả của cuốn sách Winning in Emerging Markets: A Roadmap for Strategy and Execution, được xuất bản vào tháng 3 năm 2010. Cuốn sách mới nhất của ông, Trust: Creating the Foundation for Entrepreneurship in Developing Countries, được xuất bản trên toàn thế giới vào tháng 7 năm 2018. Ông được Diễn đàn Kinh tế Thế giới vinh danh là Nhà lãnh đạo trẻ toàn cầu (dưới 40 tuổi) năm 2007, được bầu làm Viện sĩ của Học viện Kinh doanh Quốc tế năm 2009 và được bổ nhiệm làm Giám đốc Viện Nam Á của Đại học Harvard năm 2010.

Tiến sĩ Khanna lấy bằng B.S.E. từ Đại học Princeton và Ph.D. từ Đại học Harvard.