Chúng tôi làm việc như thể chúng tôi là người dân sinh sống ở đây ... vì chúng tôi thực sự làm như vậy.

Cộng đồng địa phương phụ thuộc vào chúng tôi để có được nguồn năng lượng an toàn, đáng tin cậy, và chúng tôi cũng muốn trở thành những người hàng xóm tốt của họ. Nhân viên của chúng tôi sống và làm việc trong cộng đồng địa phương và đảm bảo rằng chúng tôi luôn làm việc cùng nhau để hiện thực hóa tương lai bền vững về xã hội, kinh tế và môi trường cho cộng đồng. Chúng tôi phối hợp với nông dân, bệnh viện, trường đại học, các tỉnh thành phố, các chương trình cho sinh viên và hơn thế nữa để chắc chắn rằng người dân địa phương có thể nhìn thấy một tương lai hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn đang đến với cuộc sống ngay trước mắt của họ. Bởi vì sau tất cả, chúng tôi luôn quan tâm đến việc tạo ra các tác động tích cực và lâu dài trong cộng đồng.

 

Hãy cùng xem các tác động mà chúng tôi đang tạo ra tại cùng với các cộng đồng địa phương.