Thông điệp từ CEO

Phát triển bền vững là nguyên tắc cốt lõi trong chiến lược và văn hóa của chúng tôi
 

Andrés Gluski

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành

Tại AES, phát triển bền vững là nguyên tắc cốt lõi trong chiến lược và văn hóa của chúng tôi. Trong quá trình hợp tác và làm việc với cộng đồng, đối tác và khách hàng, chúng tôi đã tạo ra những bước tiến mới và trở thành công ty đi đầu về các giải pháp năng lượng phi các bon (và có hàm lượng các bon thấp). Chúng tôi cam kết giảm thiểu lượng khí thải các bon của mình thông qua các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, từ đó tìm ra các giải pháp công nghệ mới và hỗ trợ mọi người trong việc áp dụng các giải pháp này vào thực tiễn.

AES là một trong những công ty tiên phong trong việc giảm phát thải khí nhà kính khởi đầu bằng các dự án bù đắp carbon và tái trồng rừng vào cuối những năm 1980. Ngày nay, chúng tôi vẫn duy trì truyền thống làm việc chủ động với tất cả các bên liên quan của mình để cải thiện cuộc sống của mọi người một cách có trách nhiệm, xanh sạch và bền vững.

For the planet

Thúc đẩy tăng trưởng sạch và đổi mới trong mọi hoạt động  

Growth in renewables and energy storage is core to AES’ strategy.

Coastline

For our people

Đoàn kết nhân viên để tạo nên ảnh hưởng to lớn hơn

Our people are passionate about meeting the world’s current and future energy needs.

adult reading with child

For our communities

Chung tay với cộng đồng vì một tương lai năng lượng bền vững

We commit to strengthening positive impact through socioeconomic and environmental partnerships that improve lives today and in the future.

children

 

Các mục tiêu bền vững của chúng ta

coal icon

2025
Chúng ta dự kiến loại bỏ than ra khỏi danh mục đầu tư của AES*

aes-leaf

2030
Mức độ phát thải carbon trong danh mục phát điện phù hợp với kịch bản giảm sự nóng lên toàn cầu dưới 2°C

leaf

2040
Phát thải ròng bằng 0 từ hoạt động bán điện**

co2

2050
Phát thải ròng bằng 0 đối với toàn bộ danh mục đầu tư kinh doanh**
 

*Thông qua việc bán tài sản, chuyển đổi nhiên liệu và ngừng hoạt động, đồng thời duy trì độ tin cậy và giá cả phải chăng, và tuân theo các phê duyệt cần thiết.

**Giả định rằng các chính sách mới tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi sang các hệ thống năng lượng có lượng khí thải thấp, như là giá khí thải carbon. Bao gồm phát thải ở phạm vi 1 và 2 vào năm 2040 và ở phạm vi 3 vào năm 2050