Xem lịch thanh toán bên dưới chỉ dành cho Colombia, Dominicana và Panamá. Đối với các quốc gia khác, vui lòng tham khảo điều khoản thanh toán của Đơn đặt hàng.

AES Colombia

AES Dominicana

AES Panamá