Cổng thông tin cho nhà cung cấp

AES_DominicanRepublic-edited-1024x1024 PNG

Cổng thông tin về hợp đồng và nguồn cung

Truy cập các yêu cầu về thông tin, đề xuất hoặc trích dẫn, gửi đề xuất hoặc hợp tác ký kết hợp đồng và yêu cầu sửa đổi

Hướng dẫn 

 

registration portal

Cổng đăng ký

Gửi hoặc cập nhật thông tin đăng ký công ty, tài khoản ngân hàng và giấy chứng nhận.

Hướng dẫn →

 

PCổng thông tin mua sắm & xuất hóa đơn

Tải xuống và xác nhận đơn đặt hàng, tạo phiếu đăng ký dịch vụ, gửi hóa đơn và kiểm tra trạng thái thanh toán.

Hướng dẫn 

 

 

tech - close up of fingers using phone by laptop
supplier

Hướng dẫn dành cho nhà cung cấp

working

Payment Calendar