Chúng tôi tạo ra các giải pháp sáng tạo bằng cách áp dụng nhiềucông nghệ để tạo ra năng lượng cho bạn.

Điện mặt trời

    Điện gió

  Lưu trữ năng lượn

  Thủy điện 

Các giải pháp kết hợp

Đặc điểm và lợi ích

Chúng ta cùng hợp tác để cung cấp các giải pháp linh hoạt và phù hợp với nhu cầu của bạn.

Spotsy solar
Great place to work

Great Place to Work®

Ethisphere

World’s Most Ethical Companies

Fast Co logo

World’s Most Innovative Companies

EEI logo

7 time EEI award winner

AES is one of only 14 energy companies on track to actually combat climate change


Out of 140 major energy company transition plans to be released since COP26, only 14 are ambitious enough to keep global warming to 1.5°C.

Capital Finance International

Best Global ESG Power Producer

Forbes logo

Forbes Green Growth 50

AES recognized as one of 50 top companies boosting profits while cutting emissions.

Bloomberg NEF

#1 Renewables developer in the world

Fluence-logo

#1 Global leader in energy storage

Câu chuyện thực tế về đối tác

Về phát triển

 • Phát triển kinh doanh

 • Tài chính

 • Kỹ thuật

 • Giao dịch mua bán năng lượng

 • Dịch vụ Pháp lý và Hợp đồng

 • Giao dịch có cấu trúc

Thi công

 • Mua bán

 • Chuỗi cung ứng

 • Quản lý Kỹ thuật, Mua sắm và Xây dựng (EPC)

Quyền sở hữu và hoạt động lâu dài

 • Quản lý tài sản

 • Dịch vụ phụ trợ

 • Tối ưu hóa danh mục đầu tư

 • Quản lý năng lượng