Moises Naim

Moisés Naím

Giám đốc

Moisés Naím là Giám đốc của AES từ tháng 4 năm 2013 và phục vụ trong Ủy ban Quản trị, Ủy ban Lương thưởng và Ủy ban Đổi mới và Công nghệ của Hội đồng quản trị.

Tiến sĩ Naím là một thành viên xuất sắc tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, một nhà bình luận chuyên mục quốc tế, đồng thời là người dẫn chương trình và nhà sản xuất của Efecto Naím: một chương trình truyền hình hàng tuần về các vấn đề quốc tế phát sóng khắp Châu Mỹ. Chương trình đã giành được giải thưởng Emmy vào năm 2018. Tiến sĩ Naím từng là Bộ trưởng Bộ Phát triển của Venezuela, giám đốc Ngân hàng Trung ương Venezuela và Giám đốc Điều hành của World Bank. Từ năm 1996 đến 2010, ông là Tổng biên tập tạp chí Foreign Policy. Tiến sĩ Naím là tác giả của nhiều bài báo học thuật và hơn 14 cuốn sách về các vấn đề quốc tế, kinh tế và chính trị, bao gồm Illicit và The End of Power, được Washington Post và Financial Times bình chọn là một trong những cuốn sách hay nhất của năm . Gần đây ông đã xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình, Dos Espías en Caracas.

Tiến sĩ Naím có bằng Tiến sĩ. từ Viện Công nghệ Massachusetts và Tiến sĩ Danh dự về Quan hệ Quốc tế của American University.