Nhảy đến nội dung
 • Các sản phẩm Các sản phẩm Các sản phẩm
 • Sự bền vững Sự bền vững Sự bền vững
 • Nghề nghiệp Nghề nghiệp Nghề nghiệp
 • Nhà đầu tư Nhà đầu tư Nhà đầu tư
 • Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES
 • My AES
  Choose your location
  VI
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador India Indiana México Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Tìm kiếm
  Search AES

  Liên hệ với chúng tôi

  Two men in a windowed office talking; one is sitting on the desk on the phone. Liên hệ với chúng tôi

  Hãy liên lạc với chúng tôi.

  warehouse

  Thông tin nhà cung cấp

  Các nhà cung cấp của chúng tôi đóng vai trò quan trọng trong việc giúp đỡ chúng tôi đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Cải thiện môi trường làm việc an toàn, thực hiện đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội là những nội dung quan trọng trong cam kết của chúng tôi.

  People Working

  Đạo đức và tuân thủ

  Chúng tôi làm việc để sống theo giá trị của mình mỗi ngày. Nếu bạn nhận thấy công việc không phù hợp với giá trị của chúng tôi, có câu hỏi hoặc mối quan tâm hoặc nhận thấy bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào trong công ty của chúng tôi, chúng tôi muốn biết để có thể cải thiện ngay lập tức.

  Truy cập aeshelpline.com để đặt câu hỏi, báo cáo mối quan tâm hoặc theo dõi báo cáo.

  Địa điểm văn phòng

  Arlington

  Hello.

  Arlington, Virginia
  Headquarters
  1-703-522-1315

  Amsterdam

  Hallo.

  Amsterdam, Netherlands
  Eurasia
  +31(0)-20-797-0700

  Indianapolis

  Hi.

  Indianapolis, Indiana
  United States
  1-317-261-8261

  Panamá City

  Hola.

  Panamá City, Panamá
  Mexico, Central America, Carribean
  +507-206-2600

  Santiago

  Qué pasa.

  Santiago, Chile
  South America
  +56-2-2686-8900

  Back to top Các sản phẩm
 • Dịch vụ của chúng tôi
 • Hồ sơ của bạn
 • Sự bền vững
 • Tăng trưởng sạch & Đổi mới sáng tạo
 • Nhân viên của chúng tôi
 • Hợp tác phát triển cộng đồng
 • Nguồn lực bền vững
 • Nghề nghiệp
 • Người của chúng tôi
 • Tìm việc làm
 • Đối với báo chí
 • Thông cáo báo chí
 • Tin tức và sự kiện
 • Truyền thông
 • Bản trình bày và webcast
 • Nhà đầu tư
 • Tin tức và sự kiện
 • Báo cáo và hồ sơ
 • Thông tin chứng khoán
 • Tài nguyên của nhà đầu tư
 • Quản trị
 • Đối với các đối tác
 • Quan hệ đối tác
 • Chủ đất
 • Các nhà cung cấp
 • Về chúng tôi
 • Lịch sử của chúng tôi
 • Sự lãnh đạo của chúng tôi
 • Toàn cầu & từng vùng
 • Liên hệ với chúng tôi
 • Địa điểm văn phòng
 • Nội quy và Tuân thủ
 • Política de privacidad y cookies
 • Jump back to top