Julie Laulis

Julie Laulis

Giám đốc

Julie Laulis là một Giám đốc của AES kể từ tháng 4 năm 2020 và làm việc trong Ủy ban Kiểm toán Tài chính Lương thưởng cũng như Ủy ban Đổi mới và Công nghệ của Hội đồng quản trị.

Bà Laulis mang đến cho Hội đồng quản trị AES kiến thức sâu rộng về sự linh hoạt trong kinh doanh, chăm sóc khách hàng, công nghệ và lãnh đạo chuyển đổi. Từ năm 2018, bà Laulis giữ chức Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Cable ONE, bà đã đảm nhiệm chức CEO từ năm 2017. Năm 2008, bà Laulis được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành, chịu trách nhiệm về ba bộ phận vận hành của Cable ONE và hai trung tâm cuộc gọi (Call Center). Năm 2012, bà được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành, bổ sung thêm trách nhiệm mảng bán hàng, tiếp thị và công nghệ. Bà được thăng chức làm Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành vào năm 2015. Trước khi gia nhập Cable ONE, bà Laulis đã đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tiếp thị khác nhau tại Jones Communications ở các khu vực Washington, DC và Denver, CO. Bà Laulis bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành truyền hình cáp tại Hauser Communications.