Jay Morse

Chủ tịch kiêm Trưởng hội đồng quản trị độc lập

John B. Morse, Jr. là giám đốc của AES từ tháng 12 năm 2008 và là Chủ tịch kiêm Trưởng hội đồng quản trị độc lập. Ông Morse cũng là thành viên (“ex-officio”) của mỗi ủy ban (không có quyền biểu quyết đối với các ủy ban đó). Trước khi đảm nhận vai trò Chủ tịch, ông là Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Tài chính và là thành viên của Ủy ban Chiến lược và Đầu tư.

Ông Morse đóng góp kinh nghiệm điều hành đáng giá  cho Hội đồng quản trị, bao gồm chuyên môn về hội đồng quản trị, đầu tư và tài chính khác. Trước khi nghỉ hưu vào tháng 12 năm 2008, ông Morse từng là Phó Chủ tịch Cấp cao về Tài chính và Giám đốc Tài chính của Công ty The Washington Post (Post) hiện nay là Graham Holdings Co., một công ty truyền thông và giáo dục đa dạng với các hoạt động chính bao gồm dịch vụ giáo dục, in báo và tạp chí và xuất bản trực tuyến, phát thanh truyền hình và hệ thống truyền hình cáp với doanh thu hàng năm hơn 4,4 tỷ đô la. Trong nhiệm kỳ 19 năm của ông, ban lãnh đạo Post đã thực hiện hơn 100 khoản đầu tư vào các công ty trong nước và quốc tế, đồng thời bao gồm những nỗ lực mới ở các thị trường mới nổi. Trước khi gia nhập Post, ông Morse là đối tác của Price Waterhouse (nay là PricewaterhouseCoopers), nơi ông đã làm việc với các công ty xuất bản/truyền thông và các tổ chức cho vay đa phương trong hơn 17 năm.

Ông Morse tốt nghiệp với bằng B.A. từ Đại học Virginia và bằng MBA của Trường Tài chính Wharton thuộc Đại học Pennsylvania. Ông Morse là Kế toán viên Công chứng được cấp phép.