Janet Davidson

Giám đốc

Janet Davidson là một Giám đốc của AES từ tháng 2 năm 2019 và làm việc trong Ủy ban Lương thưởng và Ủy ban Đổi mới sáng tạo và Công nghệ của Hội đồng quản trị.

Bà Davidson đóng góp cho Hội đồng quản trị AES những kiến thức sâu rộng về công nghệ, hoạt động kinh doanh toàn cầu, chăm sóc khách hàng và bán hàng cũng như chiến lược của công ty. Bà Davidson bắt đầu sự nghiệp của mình vào năm 1979 với tư cách là thành viên của nhóm Kỹ thuật của Phòng thí nghiệm Bell, Lucent Technologies (kể từ năm 2006, là Alcatel Lucent) và phục vụ từ năm 1979 đến năm 2011 ở một số vị trí quan trọng, bao gồm, với tư cách là Chủ tịch tập đoàn Internetworking Systems (2001 đến 2005) ), Giám đốc Chiến lược (2005 đến 2006), Giám đốc Tuân thủ (2006 đến 2008) và Phó Chủ tịch Điều hành, Chất lượng & Chăm sóc Khách hàng (2008 đến 2011). Bà Davidson đã trở thành thành viên ban giám sát của ST Microelectronics vào tháng 6 năm 2013, là nhà sản xuất thiết bị tích hợp hàng đầu cung cấp các giải pháp quan trọng cho hệ thống lái xe thông minh và Internet of Things, với tư cách là thành viên của Ủy ban Kiểm toán và Chiến lược.

Bà Davidson có bằng Cử nhân Vật lý của Đại học Lehigh, bằng Thạc sĩ Kỹ thuật Điện của Học viện Công nghệ Georgia.