Gerry anderson

Gerard M. Anderson

Director

Gerard M. Anderson là một giám đốc của AES kể từ tháng 7 năm 2023 và là thành viên của Ủy ban Kiểm toán Tài chính, Ủy ban Quản trị và Ủy ban Công nghệ và Đổi mới của Hội đồng quản trị.

Ông Anderson có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng. Anderson nguyên là Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành của DTE Energy. Trong nhiệm kỳ của mình tại DTE, ông đã thành lập và xây dựng các hoạt động không thuộc phạm vi kinh doanh, đồng thời lãnh đạo các nỗ lực đổi mới sáng tạo để cải thiện hoạt động vận hành và lợi nhuận của công ty. Anderson đã đảm nhiệm nhiều vai trò lãnh đạo trong ngành và khu vực. Ông từng là Chủ tịch của Edison Electric Institute (EEI), nơi chủ yếu trung nhiều vào các sáng kiến ​​năng lượng sạch dưới sự lãnh đạo của ông. Ông cũng từng là Chủ tịch Câu lạc bộ Kinh tế Detroit trong bảy năm và là Chủ tịch sáng lập của Hiệp hội Đối tác Khu vực Detroit.

Anderson có bằng Cử nhân Kỹ thuật Xây dựng của Đại học Notre Dame, bằng Thạc sĩ Khoa học và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Đại học Michigan.