Nhảy đến nội dung
 • Các sản phẩm Các sản phẩm Các sản phẩm
 • Sự bền vững Sự bền vững Sự bền vững
 • Nghề nghiệp Nghề nghiệp Nghề nghiệp
 • Nhà đầu tư Nhà đầu tư Nhà đầu tư
 • Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES
 • My AES
  Choose your location
  VI
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Bulgaria Dominicana El Salvador India Indiana México Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Tìm kiếm
  Search AES

  Điều khoản & điều kiện PO tiêu chuẩn

  people - 2 workers looking at laptop in front of windmills at sunset Điều khoản & điều kiện PO tiêu chuẩn

  Dominicana

  AES Dominican Republic Payment Calendar Calendario de Pagos 2021 AES Dominicana – AES DPP Dominican Power Partners – Terminos y Condiciones de Orden de Compra de Servicios AES Dominicana – AES Itabo – Terminos y Condiciones de Orden de Compra de Servicios AES Dominicana – AES Andrés – Terminos y Condiciones de Orden de Compra de Servicios AES Dominicana – AES DPP Dominican Power Partners – Terminos y Condiciones de Orden de Compra de Bienes AES Dominicana – AES Itabo – Terminos y Condiciones de Orden de Compra de Bienes AES Dominicana – AES Andrés – Terminos y Condiciones de Orden de Compra de Bienes

  México

  AES México – Terminos y Condiciones de Orden de Compra de Servicios AES México – Terminos y Condiciones de Orden de Compra de Bienes

  Panamá

  AES Panama Payment Calendar Calendario de Pagos 2021 AES Panamá – Terminos y Condiciones de Orden de Compra de Bienes y Servicios

  Hoa Kỳ

  AES HQ in Arlington, VA – Standard PO terms and conditions AES US – Standard PO terms and conditions for materials (except Puerto Rico and Virginia) AES Puerto Rico – Standard PO terms and conditions for services AES US – Standard PO terms and conditions for services (except Puerto Rico and Virginia) AES Puerto Rico – Standard PO terms and conditions for materials
  Back to top Các sản phẩm
 • Dịch vụ của chúng tôi
 • Hồ sơ của bạn
 • Sự bền vững
 • Tăng trưởng sạch & Đổi mới sáng tạo
 • Nhân viên của chúng tôi
 • Hợp tác phát triển cộng đồng
 • Nguồn lực bền vững
 • Nghề nghiệp
 • Người của chúng tôi
 • Tìm việc làm
 • Đối với báo chí
 • Thông cáo báo chí
 • Tin tức và sự kiện
 • Truyền thông
 • Bản trình bày và webcast
 • Nhà đầu tư
 • Tin tức và sự kiện
 • Báo cáo và hồ sơ
 • Thông tin chứng khoán
 • Tài nguyên của nhà đầu tư
 • Quản trị
 • Đối với các đối tác
 • Quan hệ đối tác
 • Chủ đất
 • Các nhà cung cấp
 • Về chúng tôi
 • Lịch sử của chúng tôi
 • Sự lãnh đạo của chúng tôi
 • Toàn cầu & từng vùng
 • Liên hệ với chúng tôi
 • Địa điểm văn phòng
 • Nội quy và Tuân thủ
 • Jump back to top