Teresa Sebastian

Териса Себастиан

Директор

Териса М. Себастиан е директор в AES от януари 2021 г. и е член на Комисията по управление, Комисията по възнагражденията, Комисията по иновации и технологии и председател на Комисията по управление към Борда.

Г-жа Себастиан притежава междуотраслов опит в областта на енергетиката, ресторантьорството, производството, банковото дело и технологиите за обработка на данни, както и многофункционален опит в сферата на финансите, сделките с ценни книжа и капиталовите пазари, сливанията и придобиванията, вътрешния одит и управлението. Г-жа Себастиан е президент и главен изпълнителен директор на The Dominion Asset Group, фирма за инвестиции в иновационни компани и рисков капитал. Преди това г-жа Себастиан е старши вицепрезидент, главен юрисконсулт и корпоративен секретар и ръководи функцията за вътрешен одит в Darden Restaurants, Inc. от октомври 2010 г. до март 2015 г. Преди да постъпи в Darden Restaurants, г-жа Себастиан работи като вицепрезидент във Veyance Technologies, Inc., производител и търговец на каучукови продукти, старши вицепрезидент в Information Resources, Inc., доставчик на информация, анализи и мнения, и заема ръководни длъжности във висшето ръководство на DTE Energy Company и CMS Energy Corporation. Освен това г-жа Себастиан е работила като финансов анализатор в Michigan Consolidated Gas Co., Morgan Stanley и Bank of America.  Понастоящем тя работи в академичните среди като хоноруван преподавател по счетоводство и управление на риска на предприятието в Юридическия факултет на Вандербилт и хоноруван преподавател по управление, съответствие и управление на предприемаческия риск в Юридическия факултет на Мичиганския университет.

Г-жа Себастиан получава бакалавърска степен по социология от Мичиганския университет, магистърска степен по социология от Университета на Северна Флорида, докторска степен по право от Юридическия колеж на Мичиганския държавен университет и магистърска степен по право от Държавния университет Уейн. Г-жа Себастиан има Удостоверение за управление от Националната асоциация на корпоративните директори (NACD)®.