Stephen Coughlin

Стивън Кофлин

Изпълнителен вицепрезидент и главен финансов директор

Стивън се връща в AES през 2020 г., след като заема длъжността главен изпълнителен директор на Fluence (NASDAQ: FLNC), компания, образувана при сливането на дейността на AES за съхранение на енергия със Siemens. Той оглавява Fluence през първите две години и половина, като подпомага развитието на компанията като световен пазарен лидер и публично търгувана компания, каквато е днес, с активи, надхвърлящи 6,2 GW за съхранение и оптимизира действащите и договорени активи в повече от 44 пазара. Като изпълнителен вицепрезидент и главен финансов директор Стивън играе съществена роля при разработването на стратегическите планове на AES, които опростиха оценката на акционерния ни капитал и ни позволиха да заемем място сред най-добрите компании за разработване на възобновяеми енергийни източници в света.

Преди да заеме сегашната си длъжност, Стивън работи като вицепрезидент по корпоративната стратегия и финансовото планиране на AES, като ръководи дейностите по изготвяне на стратегически сценарии, включително осигуряване на устойчивостта на компанията по време на пандемията, определяне на решенията за разпределение на капитала с цел ускоряване на бъдещето на енергията и управление на процеса на изготвяне на бюджети и прогнози. Преди това е бил и началник на кабинета на главния изпълнителен директор на AES и финансов директор на подразделението за производство на вятърна енергия на AES. 

Преди постъпването си в AES Стивън е работил като икономически консултант и консултант по съдебни дела в Charles River Associates. Освен това той се е занимавал с бизнес развитие и стратегическо планиране в AOL Mobile и е извършвал бизнес анализи в MCI Communications. 

Стивън е стратегически и финансов съветник на управителния съвет на AES и подпомага широк спектър от дейности, свързани с корпоративното управление, включително сливания и придобивания, поддържане на рамка за управление на риска, инвестиране в нови технологии и контакти с инвеститорите. 

Стивън има бакалавърска степен по търговия и финанси от Университета на Вирджиния и магистърска степен по бизнес администрация от Калифорнийския университет в Бъркли.