Холи Келър Копел

Директор

Холи Келър Копел е директор в AES от април 2015 г. и е член на Комисията по управление, Комисията по иновации и технологии и председател на Комисията по финансов одит към Борда.

Г-жа Копел, старши оперативен и финансов директор, работи в продължение на повече от тридесет години в енергийния сектор. Нейните познания за световните пазари на енергийни суровини и за инфраструктурните отрасли са особени ценни за Борда. Неотдавна (от март 2015 г. до януари 2017 г.) г-жа Копел изпълняваше длъжността управляващ директор и съуправител на Corsair Infrastructure Management. От 2010 г. до февруари 2015 г. г-жа Копел е партньор и глобален съуправител на Citi Infrastructure Investors, подразделение на Citigroup. Преди да започне работа в Citi Infrastructure Investors, г-жа Копел е заемала длъжността изпълнителен вицепрезидент и главен финансов директор на American Electric Power Corporation ("AEP") от 2006 г. до 2009 г., а от 2000 г. до 2006 г. е заемала още няколко ръководни длъжности в AEP.

Г-жа Копел получава бакалавърска степен по бизнес администрация от Държавния университет в Охайо и магистърска степен по бизнес администрация от Държавния университет в Охайо, където е член на Phi Beta Kappa.