e995739a-04c7-49e6-ba04-8b1fd84e18be.png

Кен Загзебски

Старши вицепрезидент и президент „Комунални услуги“

Като ръководител на „Комунални услуги“ Кен се стреми да ускорява растежа на това звено и целите за трансформация, като в същото време то продължи да предоставя достъпни, надеждни и устойчиви услуги на нашите потребители. Той е опитен ръководител от енергийния сектор с 30-годишна кариера, в които е заемал оперативни, финансови и изпълнителни ръководни длъжности както в страната, така и извън нея.

След като се присъединява към AES през 2007 г. Кен заема различни длъжности в компанията. До неотдавна той беше главен изпълнителен директор на „AES Чиста енергия" и работата му беше съсредоточена върху глобалните дейности, инженерингови операции и интегрирането на проектирането и реалното изпълнение в етапа на строителство. Кен е бил президент на AES Southland Energy и на бившето Стратегическо бизнес звено САЩ. Преди това е заемал висши длъжности (президент и главен изпълнителен директор) в Indianapolis Power & Light (сега AES Индиана) и Dayton Power and Light (сега AES Охайо)

По време на своите мандати Кен демонстрира, че е сериозно ангажиран с иновациите и трансформацията. Под негов контрол се извърши разширяването на бизнес операциите, свързани както със слънчевата енергия, така и с батериите с мрежови мащаб, с успешното сключване на договори за над 200 МВт, в това число най-големият национален проект за слънчева енергия и нейното съхранение. Той изпълнява основна роля и при изпълнението на стратегическото преустановяване на електропроизводството от изкопаеми горива в Охайо. Под негово ръководство Indianapolis Power & Light Company се превърна в една от петте най-големи в цялата страна по капацитет за производство на слънчева енергия, измерен на глава от населението.

Кен притежава бакалаварска степен от University of Wisconsin-Eau Claire и магистърска степен по бизнес администрация от Carlson School of Management на Университета на Минесота.