conference table

Често задавани въпроси

Вижте най-често задаваните въпроси на AES

AES е международна енергийна компания, която се занимава с производство и разпределение на електроенергия. Прилагаме нашия експертен опит в разработването, строителството и експлоатацията в рамките на нашата глобална бизнес платформа, за да предоставяме достъпна и устойчива енергия в 14 държави.

Първоначално компанията е създадена като Applied Energy Services, което по-късно е съкратено на AES. Понастоящем официалното име на компанията е The AES Corporation.

Към 31 декември 2023 г. в компанията и нейните дъщерни дружества работят около 9600 служители на пълен работен щат/постоянни служители.

AES излиза на борсата на 25 юни 1991 г.

Обикновените акции на AES се котират на Нюйоркската фондова борса (NYSE: AES).

Засега AES няма програма за реинвестиране на дивиденти.

Акциите на AES трябва да се закупят чрез брокерска фирма.

Computershare е агентът по прехвърляне на обикновени акции на AES. Информацията за контакт с Computershare е посочена по-долу:

Кореспонденцията на акционерите трябва да се изпраща на адрес:
Computershare
P.O. BOX 43006
Providence RI 02940-3006

Кореспонденцията със спешна доставка трябва да се изпраща на адрес:
Computershare
150 Royall St., Suite 101
Canton, MA 02021

Уебсайт за акционери: www.computershare.com/investor

Онлайн запитвания от акционери: www-us.computershare.com/investor/Contact

Computershare е агентът по прехвърляне на обикновени акции на AES. Информацията за контакт с Computershare е посочена по-долу:

Кореспонденцията на акционерите трябва да се изпраща на адрес:
Computershare
P.O. BOX 43006
Providence RI 02940-3006

Кореспонденцията със спешна доставка трябва да се изпраща на адрес:
Computershare
150 Royall St., Suite 101
Canton, MA 02021

Уебсайт за акционери: www.computershare.com/investor

Онлайн запитвания от акционери: www-us.computershare.com/investor/Contact

Моля да се свържете с нашия агент по прехвърляне на акции - Computershare. Информацията за контакт с Computershare е посочена по-долу:

Кореспонденцията на акционерите трябва да се изпраща на адрес:
Computershare
P.O. BOX 43006
Providence RI 02940-3006

Кореспонденцията със спешна доставка трябва да се изпраща на адрес:
Computershare
150 Royall St., Suite 101
Canton, MA 02021

Уебсайт за акционери www.computershare.com/investor

Онлайн запитвания от акционери www-us.computershare.com/investor/Contact

Историческите данни за курсове на обикновените акции на AES са публикувани на страницата Historical Price Lookup в раздела „Stock Data“ (Данни за акции) на нашия уебсайт.

От излизането на AES на борсата през 1991 г. са извършени три сплита на акции, както следва: Сплит на акции 3 за 2 на 15 януари 1994 г.; сплит на акции 2 за 1 на 29 юли 1997 г. и сплит на акции 2 за 1 на 1 юни 2000 г.

Годишното събрание на акционерите за 2023 г. се проведе на 20 април 2023 г. Годишното събрание на акционерите за 2024 г. ще се проведе на 25 април 2024 г.

Към 31 декември 2023 г. в обръщение са 669 693 234 обикновени акции на AES.

Отдел „Връзки с инвеститорите“ на AES няма достъп до историческата информация за дяловите участия на IPALCO. За повече информация, моля вижте нашите Контакти с инвеститорите.

На 27 март 2001 г. IPALCO стана изцяло дъщерно дружество на AES, изцяло негова собственост, чрез размяна на акции, при която всяка обикновена акция на IPALCO в обращение се обменяше за 0,463 обикновена акция на AES.

Отдел „Връзки с инвеститорите“ на AES няма достъп до историческата информация за дяловите участия на DPL Inc. Такава информация може да се получи от нашия агент по прехвърляне на акции - Computershare. Данните за връзка са посочени по-горе.

На 28 ноември 2011 г. DPL Inc. стана дъщерно дружество, изцяло притежавано от AES, чрез парична транзакция, при която всяка обикновена акция на DPL Inc. беше закупена за 30 щ.д.

Електронно копие на графика за регресния (корпоративен) дълг на AES е публикувано тук: Обобщение на падежа на регресния дълг на AES. Електронно копие на графика за нерегресния дълг на AES е публикувано тук: Обобщение на падежа на нерегресния дълг на AESy.

Можете да разгледате всички документи на AES в SEC на страницата Документи на SEC на нашия уебсайт. Допълнително можете да изтеглите комплекта за инвеститори на AES и да поръчате хартиени копия на тези документи на страницата „Поръчки на публикации“ на нашия уебсайт.

Ernst & Young е компанията, която извършва независим одит на AES.

Можете да се свържете с отдела „Връзки с инвеститори“ на AES на телефон 703-682-6399 или по имейл на invest@aes.com. Моля, вижте страницата Свържете се с „Връзки с инвеститори“ на уебсайта, за да получите повече подробности.