Julie Laulis

Джули Лаулис

Директор

Джули Лаулис е директор в AES от април 2020 г. и е член на Комисията за финансов одит и на Комисията за иновации и технологии към Борда.

Г-жа Лаулис допринася в Борда на AES със своите задълбочени познания в областта на бизнес динамиката, обслужването на клиенти, технологиите и лидерските си умения за осъществяване на реформи. От 2018 г. г-жа Лаулис е председател на Борда на директорите и президент и главен изпълнителен директор на Cable ONE - длъжност, която заема от 2017 г. През 2008 г. г-жа Лаулис е назначена за главен оперативен директор, който отговаря за трите оперативни отдела и двата кол центъра на Cable ONE. През 2012 г. е назначена за главен оперативен директор, като към нейните задължения се добавят и задачите, свързани с продажбите, маркетинга и технологиите. През 2015 г. тя е повишена в президент и главен оперативен директор. Преди да постъпи на работа в Cable ONE, г-жа Лаулис заема различни управленски постове в областта на маркетинга в Jones Communications в районите на Вашингтон, окръг Колумбия и Денвър, щат Колумбия. Г-жа Лаулис започва своята професионална реализация в сферата на кабелните услуги в Hauser Communications.