Джей Морс

Председател и главен независим директор

Джон Б. Морс Младши е директор в AES от декември 2008 г. и изпълнява длъжността председател и главен независим директор. Освен това г-н Морс е член по право на всяка комисия (без право на глас в тези комисии). Преди да поеме ролята на председател, той е председател на Комисията за финансов одит и член на Комисията за стратегия и инвестиции.

В Борда г-н Морс допринася със своя значителен управленски опит, включително опит в областта на управлението, инвестициите и други финансови въпроси. Преди да се оттегли през декември 2008 г., г-н Морс е бил старши вицепрезидент по финансите и главен финансов директор на The Washington Post Company ("The Post"), сега Graham Holdings Co., диверсифицирана образователна и медийна компания, чиито основни дейности включват услуги в сферата на образованието, печатни и онлайн издания на вестници и списания, телевизионно разпространение и кабелни телевизионни системи с регистрирани годишни оперативни приходи от над 4,4 млрд. долара. По време на 19-годишния мандат на г-н Морс ръководството на The Post прави над 100 инвестиции в местни и международни компании, като са включени и нови проекти на развиващи се пазари. Преди да се присъедини към The Post, г-н Морс е бил партньор в Price Waterhouse (сега PricewaterhouseCoopers), в която е работил с издателски/медийни компании и многостранни кредитни институции в течение на повече от 17 години.

Г-н Морс притежава бакалавърска степен от Вирджинския университет и магистърска степен по бизнес администрация от Wharton School of Finance към Университета на Пенсилвания. Г-н Морс е дипломиран експерт-счетоводител.