Джанет Дейвидсън

Директор

Джанет Дейвидсън е директор в AES от февруари 2019 г. и е член на комисията по възнагражденията и на комисията по иновации и технологии към Борда.

Г-жа Дейвидсън дава своя принос в борда на AES със задълбочените си познания в областта на технологиите, глобалните бизнес операции, обслужването на клиенти и продажбите, както и корпоративната стратегия. Г-жа Дейвидсън започва своята кариера през 1979 г. като член на техническия екип на Bell Laboratories, Lucent Technologies (от 2006 г. Alcatel Lucent), а от 1979 г. до 2011 г. заема ръководни длъжности, включително като президент на групата Internetworking Systems (2001-2005 г.), главен директор по стратегията (2005-2006 г.), главен директор по съответствието (2006-2008 г.) и изпълнителен вицепрезидент по качеството и обслужването на клиентите (2008-2011 г.). През юни 2013 г. г-жа Дейвидсън става член на надзорния съвет на ST Microelectronics, водещ производител на интегрирани устройства, който предлага решения от съществено значение за интелигентното шофиране и Интернет на нещата, където тя е член на комисиите по одит и стратегии.

Г-жа Дейвидсън притежава бакалавърска степен по физика от университета Lehigh и магистърска степен по електроинженерство от Технологичния институт в Джорджия.