Бернерд Да Сантос

Изпълнителен вицепрезидент и президент на „Глобални възобновяеми енергийни източници“

Бернерд Да Сантос е изпълнителен вицепрезидент, президент на „Глобални възобновяеми енергийни източници“ в AES и президент на “Чиста енергия” в AES . Бернерд е главен оперативен директор от 2015 до 2023 г., като застава начело на впечатляващата трансформация на дейностите на AES. Той ръководи наблюдението на непрекъснатия растеж на компанията в областта на възобновяемите енергийни източници и зеления водород за ускоряване на справедливия и отговорен преход към безвъглеродна енергия. Бернерд взема активно участие при създаването на инициативи и енергийни решения, които оказват положително въздействие върху служителите на AES, партньорите, клиентите, околната среда и общностите, които обслужваме.

В продължение на над 20 годишната си работа в AES Бернерд заема различни ръководни длъжности и продължава да се занимава с насърчаване на културата на целенасоченост, безопасност, сътрудничество, иновации и осигуряване на най-високи стандарти за клиентите и общностите. Бернерд ръководи цялостното преструктуриране на организацията на веригата за доставки, прилага програми за поддържане на силен производствен капацитет и разширяване на растежа на глобалния пазар на възобновяеми енергийни източници, като в същото време ускорява цифровизацията на всички процеси и приложения на информационните технологии в цялата компания и ръководи процеса на съвместни иновации със стратегически доставчици. Едно от най-забележителните постижения на Бернерд е провеждането на енергиен преход чрез активна декарбонизация на традиционното производство на електроенергия и извеждането от експлоатация на въглищните централи за осигуряването на по-зелено и по-чисто бъдеще. Това включва успешното начало на дейността на четирите интелигентни центъра на AES - тези модерни обекти разшириха използването на роботи и дронове за получаване на данни, необходими за прогнозни анализи в областта на възобновяемите и конвенционалните източници на енергия, работата на интелигентните мрежи и обслужването на клиентите.

Чрез новаторски решения и с минимално необходима инфраструктура Бернерд постигна максимална ефективност и помогна на AES да се превърне в лидер в бранша. В резултат на положените от него усилия за глобална оптимизация и стандартизация бяха използвани полезните взаимодействия и икономиите от мащаба на AES, което доведе до реализиране на стойност от 1 млрд. долара. Като отчита изключителната важност на безопасността и опазването на околната среда, Бернерд отскоро ръководи и дейността за приемане на нови системи и стандарти за анализ на безопасността и околната среда. Тези динамични мерки доведоха до постигане на глобални показатели за намаляване на произшествията с временна загуба на трудоспособност сред служителите на AES, които класират компанията сред първите 10% въз основа на американските критерии.

Експертните познания на Бернерд включват не само сферата на операциите - той има утвърден опит в областта на международните корпоративни финанси и преобразуването на компании.  Преди да заеме длъжността на изпълнителен вицепрезидент и главен оперативен директор, той работи като финансов директор на глобалните финансови операции на AES и финансов директор на групата за предоставяне на енергийни услуги и на групата за Латинска Америка и Африка. Той е заемал ключови позиции във водещи компании за производство, пренос и разпределение на електроенергия в САЩ, Латинска Америка, Европа и Азия, а неговите безценни познания му осигуряват членство в управителните съвети на AES Brasil Energia S.A., AES Mong Duong Power Co. Ltd., AES Andes, IPALCO, Son My LNG Terminal LLC и AES Renewable Holdings, LLC. и др. Наред с това той участва в консултативни съвети, които определят бъдещето на световната енергетика.

Родом от Венецуела, Бернерд постъпва в AES през 2000 г., когато компанията придобива La Electricidad de Caracas.  Той е завършил с отличие Университета José Maria Vargas, където получава бакалавърски степени по бизнес администрация и публична администрация, бизнес мениджмънт и финанси, както и магистърска степен по бизнес администрация.

Бернерд намира радост и удовлетворение в професионалния и личния си живот. Той живее във Вирджиния със съпругата си Лина и двамата си сина и обича да готви, да играе голф, да пътува и да превръща невъзможното във възможно.