Благодарим Ви за вашия интерес да работите с нас. Ще се радваме се да чуем от вас как Вашият бизнес може да помогне да осъществим нашата мисия за ускоряване бъдещето на енергията в съответствие с нашите ценности и етика.

Нови партньорства

Ние оценяваме потенциалните си доставчици въз основа на редица критерии, които включват:

World

Total cost of ownership

tech - mesa las paz mx giant windmill blades

Total requirements

windmill test

Suppliers stability and reliability

people - 3 people in yellow vests and hard hats reviewing plans

After-sales support