Maura headshot

Maura Shaughnessy

Giám đốc

Maura Shaughnessy là giám đốc tại AES từ tháng 7 năm 2021 và là thành viên của Ủy ban Kiểm toán Tài chính và Ủy ban Công nghệ và Đổi mới sáng tạo của Hội đồng quản trị.

Sau 32 năm làm việc trong ngành quản lý đầu tư, bà Shaughnessy mang đến cho Hội đồng quản trị AES kiến thức sâu rộng về các ngành công nghiệp cơ sở hạ tầng năng lượng và dịch vụ thiết yếu toàn cầu. Bà bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là Trợ lý Nghiên cứu tại Hội đồng Thống đốc của Cục Dự trữ Liên bang trong lĩnh vực vĩ mô trong nước. Sau khi lấy bằng MBA, bà Shaughnessy trở thành Nhà phân tích Nghiên cứu Vốn chủ sở hữu tại Harvard Management Company, phụ trách một số lĩnh vực bao gồm cả lĩnh vực điện. Năm 1991, bà Shaughnessy gia nhập MFS Investment Management (“MFS”) với tư cách là nhà phân tích cổ phiếu và trong năm tiếp theo, bà thành lập và quản lý Quỹ MFS Utilities cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2019. Quỹ này bao gồm các công ty dịch vụ thiết yếu (khí đốt, nước, điện), các công ty điện lực, viễn thông (không dây, điện thoại cố định, cáp) và cơ sở hạ tầng năng lượng. Quỹ có sự ủy thác toàn cầu và bà Shaughnessy đã đầu tư vào cơ cấu vốn. Trong nhiệm kỳ của mình tại MFS, bà Shaughnessy cũng đã quản lý các quỹ đa dạng theo các nguyên tắc cốt lõi có giá trị vốn hóa lớn và đa ngành trong khoảng tám năm.

Bà Shaughnessy đã tốt nghiệp hạng ưu với bằng B.S. về Kinh tế tại Đại học Colby và nhận bằng MBA từ Trường Kinh doanh Tuck tại Đại học Dartmouth, nơi bà được vinh danh là Học giả của trường Amos Tuck. Bà là một nhà phân tích tài chính được công nhận trên toàn cầu (CFA).