Nhảy đến nội dung
 • Các sản phẩm Các sản phẩm Các sản phẩm
 • Sự bền vững Sự bền vững Sự bền vững
 • Nghề nghiệp Nghề nghiệp Nghề nghiệp
 • Nhà đầu tư Nhà đầu tư Nhà đầu tư
 • Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES
 • My AES
  Choose your location
  VI
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador India Indiana México Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Tìm kiếm
  Search AES

  Tin tức và sự kiện

  woman at computer Tin tức và sự kiện

  Tin mới nhất

  Chúng tôi cung cấp các thông cáo báo chí này để tham khảo. Chúng chứa thông tin chính xác tại thời điểm xuất bản ban đầu nhưng có thể trở nên lỗi thời theo thời gian. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cập nhật hoặc xóa thông tin đã lỗi thời trong các bài đăng này.

  BESS

  Bản phát hành nổi bật

  Ngày 30 tháng 12 năm 2020

  Fluence thông báo đầu tư từ Cơ quan đầu tư Qatar để thúc đẩy tăng trưởng và triển khai toàn cầu công nghệ lưu trữ năng lượng quy mô lưới

  Thông cáo báo chí

  06 tháng 11 năm 2020

  AES đạt Xếp hạng đầu tư thứ hai; Giảm sản lượng than xuống dưới 30%; Xác nhận lại mục tiêu cả năm 2020 và Tỷ lệ tăng trưởng đến năm 2022

  Ngày 16 tháng 10 năm 2020

  AES công bố cổ tức hàng quý

   

  Ngày 06 tháng 10 năm 2020

  AES thông báo Hội nghị Đánh giá Tài chính Quý 3 năm 2020 sẽ được tổ chức vào Thứ Sáu, ngày 6 tháng 11 năm 2020 lúc 9:00 sáng theo giờ EST

  Ngày 06 tháng 8 năm 2020

  AES Đạt Hiệu Suất Tài Chính Quý 2 Mạnh Mẽ Và Đạt Được Các Mốc Chiến Lược

  Bản thuyết trình và webcast

  Investors-presentation-1

  Tiện Ích Wolfe & Hội Đàm Giữa Kì 

  Ngày 30 tháng 9 năm 2020

  solar and wind power

  Hội Đàm Tương Lai của Năng Lượng BofA

  Ngày 23 tháng 9 năm 2020

  Investors-presentation-3

  Thuyết Trình Nhà Đầu Tư Tháng 9

  Ngày 21 tháng 9 năm 2020

  Hãy cùng chúng tôi thúc đẩy tương lai của năng lượng bằng cách đầu tư vào các giải pháp xanh hơn, thông minh hơn.

  Back to top Các sản phẩm
 • Dịch vụ của chúng tôi
 • Hồ sơ của bạn
 • Sự bền vững
 • Tăng trưởng sạch & Đổi mới sáng tạo
 • Nhân viên của chúng tôi
 • Hợp tác phát triển cộng đồng
 • Nguồn lực bền vững
 • Nghề nghiệp
 • Người của chúng tôi
 • Tìm việc làm
 • Đối với báo chí
 • Thông cáo báo chí
 • Tin tức và sự kiện
 • Truyền thông
 • Bản trình bày và webcast
 • Nhà đầu tư
 • Tin tức và sự kiện
 • Báo cáo và hồ sơ
 • Thông tin chứng khoán
 • Tài nguyên của nhà đầu tư
 • Quản trị
 • Đối với các đối tác
 • Quan hệ đối tác
 • Chủ đất
 • Các nhà cung cấp
 • Về chúng tôi
 • Lịch sử của chúng tôi
 • Sự lãnh đạo của chúng tôi
 • Toàn cầu & từng vùng
 • Liên hệ với chúng tôi
 • Địa điểm văn phòng
 • Nội quy và Tuân thủ
 • Jump back to top