Nhảy đến nội dung
 • Các sản phẩm Các sản phẩm Các sản phẩm
 • Sự bền vững Sự bền vững Sự bền vững
 • Nghề nghiệp Nghề nghiệp Nghề nghiệp
 • Nhà đầu tư Nhà đầu tư Nhà đầu tư
 • Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES
 • My AES
  Choose your location
  VI
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Dominicana El Salvador Indiana México Ohio Panama Puerto Rico
  Tìm kiếm
  Search AES

  Investor contacts

  two men talking in office Investor contacts

  Contact Investor Relations

  Please contact the Investor Relations Team with any questions:

  ​​​​​​​The AES Corporation
  Investor Relations 
  4300 Wilson Boulevard 
  Arlington, VA 22203 
  703-682-6399 
  invest@aes.com 

  Shirish Jajodia
  Director
  Investor Relations
  703-682-6506
  shirish.jajodia@aes.com

   

   


  Ahmed Pasha
  Treasurer & Vice President
  Investor Relations
  703-682-6451
  ahmed.pasha@aes.com 

  Amy Ackerman 
  Senior Manager 
  Investor Relations
  703-682-6399 
  amy.ackerman@aes.com 

  Shareholder inquiries
  AES common stock holders
  The AES Corporation has designated Computershare (formerly EquiServe) to be its transfer agent for AES common stock. Please contact Computershare if you need assistance with lost or stolen directly held AES stock certificates, address changes, name changes and stock transfers:

  Data and Graphs

  Shareholder online inquiries

  https://www-us.computershare.com/investor/Contact


  Information on AES common stock historical performance can be viewed on the Historical Price Lookup page in the Stock Data section of our website.


  If you need to speak to Investor Relations regarding your investment in AES common stock, you can contact Amy Ackerman at 703-682-6399 or by email at invest@aes.com.

  Mailing addresses

  Shareholder correspondence should be mailed to:

  Computershare

  P.O. BOX 30170

  College Station, TX 77842-3170

   

  Overnight correspondence should be sent to:

  Computershare

  211 Quality Circle, Suite 210

  College Station, TX 77845

  Hands typing

  Shareholder contact information
  Toll Free: 877-373-6374
  Toll Number: 781-575-2879

   

  Shareholder websitewww.computershare.com/investor

  Hands during a meeting
  Man Working

  Former IPALCO shareholders

  Former shareholders of IPALCO common stock who did not exchange their IPALCO shares for AES common stock, or who would like to find out the historical cost basis of their former IPALCO shareholdings, should contact IPALCO at 317-261-8394.

  Woman in Conversation

  Former DPL Inc. shareholders

  DPL Inc. shareholders Former DPL Inc. shareholders with questions about the $30/share payment on their stock should contact Citibank at 877-498-5424. For historical information for DPL Inc. shareholdings, please contact our stock transfer agent, Computershare. Their contact details are provided above.

  Back to top Các sản phẩm
 • Dịch vụ của chúng tôi
 • Hồ sơ của bạn
 • Sự bền vững
 • Tăng trưởng sạch & Đổi mới sáng tạo
 • Nhân viên của chúng tôi
 • Hợp tác phát triển cộng đồng
 • Nguồn lực bền vững
 • Nghề nghiệp
 • Người của chúng tôi
 • Tìm việc làm
 • Đối với báo chí
 • Thông cáo báo chí
 • Tin tức và sự kiện
 • Truyền thông
 • Bản trình bày và webcast
 • Nhà đầu tư
 • Tin tức và sự kiện
 • Báo cáo và hồ sơ
 • Thông tin chứng khoán
 • Tài nguyên của nhà đầu tư
 • Quản trị
 • Đối với các đối tác
 • Quan hệ đối tác
 • Chủ đất
 • Các nhà cung cấp
 • Về chúng tôi
 • Lịch sử của chúng tôi
 • Sự lãnh đạo của chúng tôi
 • Toàn cầu & từng vùng
 • Liên hệ với chúng tôi
 • Địa điểm văn phòng
 • Nội quy và Tuân thủ
 • Jump back to top