Nhảy đến nội dung
 • Các sản phẩm Các sản phẩm Các sản phẩm
 • Sự bền vững Sự bền vững Sự bền vững
 • Nghề nghiệp Nghề nghiệp Nghề nghiệp
 • Nhà đầu tư Nhà đầu tư Nhà đầu tư
 • Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES
 • My AES
  Choose your location
  VI
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador India Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Tìm kiếm
  Search AES

  Testing for Pagination

  nt-834
  Ngày của những nguyên tắc AES Việt Nam 2022 – Trao quyền cho nhân viên, nâng cao kiến ​​thức an toàn và kỹ năng cứu hộ, cứu nạn dưới nước cho cộng đồng.
  nt-834
  Ngày của những nguyên tắc AES Việt Nam 2022 – Trao quyền cho nhân viên, nâng cao kiến ​​thức an toàn và kỹ năng cứu hộ, cứu nạn dưới nước cho cộng đồng.

  Ngày 21 tháng 10 năm 2022, Ngày của những Nguyên tắc AES 2022 được tổ chức tại nhà văn hóa thôn 2, xã Cẩm Hải, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Chương trình có sự tham dự của hơn 100 người bao gồm đại diện chính quyền, người dân địa phương cùng với lãnh đạo và nhân viên của AES Mông Dương và AES Việt Nam.

  Đọc thêm
  Back to top Các sản phẩm
 • Dịch vụ của chúng tôi
 • Hồ sơ của bạn
 • Sự bền vững
 • Tăng trưởng sạch & Đổi mới sáng tạo
 • Nhân viên của chúng tôi
 • Hợp tác phát triển cộng đồng
 • Nguồn lực bền vững
 • Nghề nghiệp
 • Người của chúng tôi
 • Tìm việc làm
 • Đối với báo chí
 • Thông cáo báo chí
 • Tin tức và sự kiện
 • Truyền thông
 • Bản trình bày và webcast
 • Nhà đầu tư
 • Tin tức và sự kiện
 • Báo cáo và hồ sơ
 • Thông tin chứng khoán
 • Tài nguyên của nhà đầu tư
 • Quản trị
 • Đối với các đối tác
 • Quan hệ đối tác
 • Chủ đất
 • Các nhà cung cấp
 • Về chúng tôi
 • Lịch sử của chúng tôi
 • Sự lãnh đạo của chúng tôi
 • Toàn cầu & từng vùng
 • Liên hệ với chúng tôi
 • Địa điểm văn phòng
 • Nội quy và Tuân thủ
 • Copyright © 2009-2023 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Jump back to top