Nhảy đến nội dung
 • Các sản phẩm Các sản phẩm Các sản phẩm
 • Sự bền vững Sự bền vững Sự bền vững
 • Nghề nghiệp Nghề nghiệp Nghề nghiệp
 • Nhà đầu tư Nhà đầu tư Nhà đầu tư
 • Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES
 • My AES
  Choose your location
  VI
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador India Indiana México Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Tìm kiếm
  Search AES

  Hiệp hội Phục hồi Chức năng Cộng hòa Dominica

  geo - aerial view of tourist resort dominica Dominican Association of Rehabilitation Association

  Project name:

   

  Dominican Association of Rehabilitation Association

  Project location: 

   

  Dominican Republic 

   

  Sub-focus area: 

   

  Health

  As of the 2010 census, there were more than one million people suffering some kind of physical disability in the Dominican Republic. On May 22, 2018, a partnership between the AES Dominicana Foundation and the Dominican Rehabilitation Association was launched to support people with physical disabilities and offer physical, occupational, language therapy, pedagogy, and other services.  

  A national tender called for NGOs that could manage the center responsibly and with a proven track record in the Dominican Republic. In the case of the center, 15 new positions have been created for the residents of Los Mina over the first year of operations, and part of the quota has been reserved for handicapped individuals. This is AES Dominicana Foundation’s first social project, creating an alliance that generates jobs for nearby community members and free assistance for our people.

  Impact:

   

  11,168 services have been performed since inauguration 

  Partners:

   

  The AES Dominicana Foundation and the Dominican Rehabilitation Association 

   

  Dominican Association of Rehabilitation Association one
  Dominican Association of Rehabilitation Association two
  Back to top Các sản phẩm
 • Dịch vụ của chúng tôi
 • Hồ sơ của bạn
 • Sự bền vững
 • Tăng trưởng sạch & Đổi mới sáng tạo
 • Nhân viên của chúng tôi
 • Hợp tác phát triển cộng đồng
 • Nguồn lực bền vững
 • Nghề nghiệp
 • Người của chúng tôi
 • Tìm việc làm
 • Đối với báo chí
 • Thông cáo báo chí
 • Tin tức và sự kiện
 • Truyền thông
 • Bản trình bày và webcast
 • Nhà đầu tư
 • Tin tức và sự kiện
 • Báo cáo và hồ sơ
 • Thông tin chứng khoán
 • Tài nguyên của nhà đầu tư
 • Quản trị
 • Đối với các đối tác
 • Quan hệ đối tác
 • Chủ đất
 • Các nhà cung cấp
 • Về chúng tôi
 • Lịch sử của chúng tôi
 • Sự lãnh đạo của chúng tôi
 • Toàn cầu & từng vùng
 • Liên hệ với chúng tôi
 • Địa điểm văn phòng
 • Nội quy và Tuân thủ
 • Jump back to top