e н e р г ията

Ускоряваме бъдещето на
energy
заедно
scroll-button

AES е енергийна компания от следващо
поколение с над четиридесетгодишен опит,
помагащ на света да извърши преход към
чиста и възобновяема енергия

Възможно ли е едновременно да
осигуряваме енергия за всичко, което обичаме,
и същевременно да правим планетата по-зелена?

img

Компании

Партнирайте си с AES за глобални, чисти, денонощни решения за възобновяема енергия. Отключете Вашия стратегически енергиен потенциал, спечелете индустриално предимство и проправете пътя към устойчиво бъдеще.

image

Инвеститори

Запознайте се с AES - енергиен лидер от класацията Fortune 500, който работи за устойчиво бъдеще чрез интелигентни и зелени решения. Работете в сътрудничество с нашия напредничав екип, за да се възползвате от предимствата на ВЕИ и да окажете влияние на глобалния енергиен пазар. 

banner

Кариери

Станете част от AES, където Вашата кариера ще помогне за спасяването на планетата. Изобретявайте заедно с нас иновации за създаване на трансформиращи енергийни решения, станете двигател на глобални зелени инициативи и подобрявайте живота. Бъдете промяната. 

Глобален мащаб
локален
ефект

AES е дълбоко обвързана с местната култура и традиции. Ние инвестираме в общности по начин, който да има най-голям смисъл за тях. Ние се учим, растем, развиваме и споделяме опита, който имаме, за да пренасяме иновациите от един пазар на друг, като променяме бъдещето на енергията, заедно.

banner

Заедно постигаме амбициозни цели за устойчивост.

Превръщаме в реалност по-зеленото и интелигентно бъдеще. Ако сте партньор в това пътешествие или сте член на нашия екип, ние ще бъдем заедно с Вас, за да Ви помогнем да достигнете високи позиции като лидер на бъдещето. 

Новини и събития в AES

Нека ускорим бъдещето на енергията заедно.

Let’s get in touch.