lawai

За партньорството

Комуналният кооператив на остров Кауаи написа нова страница в историята заедно с AES като осъществи проекта за производство и съхранение на слънчева енергия Lāwa’i, като по този начин създаде нов модел за доставка на големи количества възобновяема енергия. Първото от своя вид решение, наречено “The PV Peaker Plant” доставя надеждна, готова за диспечиране безвъглеродна енергия чрез най-голямата в света оперираща система за соларна енергия и съхранение.

lawai solar ocean

KIUC: Малко енергийно дружество, което поведе прехода към възобновяема енергия

Остров Кауаи държи едни от най-високите цени на електроенергията в САЩ, която освен това се отличава с голяма волатилност, поради зависимостта на острова от вносни фосилни горива. KIUC дава старт на стратегическата инициатива до 2030 г. да произвежда до 70% от своето електричество от възобновяеми източници с цел да намали цената на електроенергията и използването на вносни фосилни горива и да увеличи количеството енергия, произвеждана от собствените ресурси на острова. Техните модели показват, че единствената възможност да използва допълнителна слънчева енергия без да се налага да се увеличи стабилността на мрежата е чрез добавянето на съоръжение за съхранение на енергия.

  • Хавай има най-високите цени на електроенергията в САЩ
  • Зависи от вносни фосилни горива
  • Волатилност на цените
  • KIUC обслужва 33 000 клиенти
Kauai island map
solar site

Предизвикателствата, които решихме заедно

За да реши амбициозните си дългосрочни цели за чиста енергия KIUC имаха нужда от енергиен партньор, който умее да бъде пионер в създаването на нови решения като провокира конвенционалното мислене в енергийната индустрия. Според тогавашните разбирания решението за съхранението на соларна енергия можеше да се прилага само за малки енергийни нужди като се използва максимум 4-часова батерия. Каквото и да беше решението, то трябваше да е по-рентабилно от произвежданата от фосилни горива енергия, да увеличи производството на възобновяемата енергия и да разреши предизвикателствата с диспечираемостта и непостоянния характер на енергията. 

hawaii solar

Работихме заедно, за да създадем по-доброто решение

Като повечето търгове за слънчева енергия и съхранение по това време, първоначалната покана за оферти на KIUC изискваше решения за енергия, произвеждана от слънце, която да се отвежда до съоръжение за съхранение. След анализ и оценка на всички изискващи решение въпроси на KIUC, AES и KIUC започнаха работа заедно, за да проектират специална система за производство и съхранение на слънчева енергия при използването на 5-часова батерия и модел на проследяване на натоварването. Системата предвижда максимално доставяне на чиста енергия от фотоволтаичните съоръжения и намаляване както на използването на нефт, така и на неефективните мощности за пикови доставки на гориво.

KIUC before and after

Преди и след: Модел на проследяване на натоварването

energy plant

За да гарантира успеха на проекта, AES проектира 240 kW PV + 500 kWh съоръжение за съхранение на енергия в умален мащаб в Националната лаборатория за възобновяема енергия в Болдер в Колорадо, САЩ.

11%

11% от цялото потребление на Кауаи

3.7M

3.7 милиона галона дизелово гориво, спестени годишно

2019

2019 Наградата Едисон на Edison Electric Institute (EEI) 

100%

2019 Наградата Едисон на Edison Electric Institute (EEI) 

lawai solar panels
  • Много по-добро представяне от традиционната централа на фосилни горива
  • Увеличава надеждността на мрежата
  • KIUC очаква да достигне 80% възобновяема енергия до 2025 г.
  • Интегриране на стабилни възобновяеми източници в пазар, наситен със слънчева енергия 
  • Стабилизиране на волатилността на цените

Мнение

„Сега, когато проектът Lāwa’i е действащ, 40% от вечерния пик на енергия ще бъде задоволяван от съхранена слънчева енергия. Мисля, че спокойно може да се каже, че това е уникално постижение за нашата нация и вероятно за церия свят. Замяната на фосилно гориво със стабилна, по-евтина възобновяема енергия ни помага да държим цените на електроенергията възможно най-ниски.

David Bissell 
Президент и Главен изпълнителен директор на KIUC
hawaii solar panels

С поглед в бъдещето

The PV Peaker Plant представлява пример за това как да осигуряваме гъвкаво производство на електроенергия от ВЕИ в пазари, които се борят с нарастващото проникване на рентабилни ВЕИ, които не само доставят стабилна възобновяема енергия, но и помагат да се модернизира мрежата.